Belot (Bela) - pravila

kategorija Adutske igre
objavljeno 8.2.2011.

Belot (popularnije Bela) je kartaška igra veoma zastupljena u Hrvatskoj, Bugarskoj i Bosni. Može se igrati u dvoje, troje ili četvoro, s tim što se najčešće igra u četvoro.

Svaka partija se sastoji od deljenja, određivanja aduta, zvanja, igranja i sabiranja bodova.

Deljenje i određivanje aduta

Belot se igra sa špilom od 32 karte (kec, kralj, dama, žandar, X, IX, VIII, VII) ili sa mađarskim kartama -  umesto znakova herc, tref, pik i karo su znakovi tikva, list, žir i srce. Delitelj nakon mešanja nudi špil igraču s leve strane na presecanje (igrač može preseći ili udarivši rukom po špilu dati znak da ne  želi da seče). Karte se dele u suprotnom smeru od kazaljke na satu. Karte smeju da se podignu jedino kad igrač ima pravo zvanja. Inače se kažnjava igrom (162 boda).

U dvoje

Svaki igrač dobije po tri karte licem okrenute prema dole, zatim sledeće tri karte (ukupno šest karata). Delitelj zatim okrene sledeću kartu licem prema gore. Tada deli još dodatne četiri karte svom protivniku i sebi (te se karte nazivaju talon i one se ne smeju mešati sa prvih šest podeljenih karata, nego se one odvajaju posebno). Ostatak karata se stavlja na onu kartu koja je ranije stavljena licem prema gore, ali tako da se vidi o kojoj se karti radi.

Prvih šest karata se podiže i pristupa se određivanju aduta. Prednost ima onaj igrač koji nije delio. Nakon što pogleda dobro svoje karte, igrač odlučuje hoće li zvati, odnosno odrediti da adut bude ona boja koja je na karti okrenutoj licem prema gore i na kojoj se nalazi ostatak nepodijeljenih karata, ili će reći „dalje“.

U slučaju da kaže „dalje“, igrač koji je delio dobija istu mogućnost koju može prihvatiti ili odbiti. Ako oba igrača odbiju da adut bude ona boja koja je na karti licem prema gore, pravo određivanja aduta ponovno dobiva igrač koji nije delio. On ponovno može izabrati adut, ali da nije ona boja koju je prvi put odbio i koja se nalazi na okrenutoj karti, ili može po drugi puta reći dalje.

U igri u dvoje, ako jedan od igrača dobije sedmicu u adutu u prvih šest karata, on može zameniti tu sedmicu za kartu u adutu koja je na stolu.

Ovaj put delitelj mora odrediti adut između tri preostale boje (bilo koju osim odbijene). Kada je adut određen, oba igrača podižu preostale četiri karte (talon), tako da svaki igrač u rukama ima ukupno deset karata.

U troje

Svaki igrač dobije po tri karte okrenute licem prema dole, zatim još po tri karte (ukupno šest), a onda još četiri karte u talonu koje se posebno odvoje od prvih šest karata. Dve preostale karte su namenjene za prvog igrača s deliteljeve desne strane (on je prvi na redu). Igrači podižu prvih šest podeljenih karata i prvi igrač sa deliteljeve desne strane mora zvati aduta. Kada je adut određen, igrači podižu talon (igrač koji je zvao podiže šest karata, a ostali četiri). Tada igrač koji je zvao tj. odredio aduta bira iz svojih karata dve koje će odbaciti, tako da sva trojica sada imaju jednak broj karata u rukama (10). Odbačene karte pripadaju igraču koji je zvao aduta. On ih odlaže među svoje štihove.

U četvoro

Glavno obilježje bele u četvero je da se igra u parovima. Dva suprotstavljena para imaju za cilj zajedničkom igrom sakupiti pola + 1 bodova od ukupne igre.

Svaki igrač dobije po tri karte okrenute licem prema dole, zatim još po tri karte (ukupno šest), i na kraju dvije karte u talonu koje se posebno odvajaju od prvih šest.

Prvih šest karata se podiže i započinje određivanje aduta. Prvi na redu je igrač sa deliteljeve desne strane. Igrač sme da pogleda karte tek kada zove, a kada ne zove spušta karte na sto.

Igrač odlučuje hoće li zvati (odrediti aduta) ili će reći dalje. U slučaju da kaže dalje, diže talon i pravo na određivanje aduta dobija sledeći igrač sa desne strane koji ima ista prava kao i prethodni. Kada dođe red na delitelj on mora zvati. Kada neko pozove aduta, svi dižu talon i igra počinje.

Zvanje

Pod “zvanjem” se podrazumeva poseban niz karata koje igrač ima u rukama, a koji mu donosi dodatne bodove. Postoje četiri tipa zvanja:

 • Četiri iste karte:
  • 4 žandara: 200 bodova
  • 4 devetke: 150 bodova
  • 4 keca, desetke, kralja i dame: 100 bodova

Četiri osmice i četiri sedmice ne vrede ništa.

 • Niz karata u istoj boji (od 3 do 5 karata). Kada je u pitanju zvanje, onda je poredak karata sledeći: Kec, kralj, dama, žandar, desetka, devetka, osmica i sedmica.
  • 3 karte u nizu u istoj boji vrede: 20 bodova
  • 4 karte: 50 bodova
  • 5 karata: 100 bodova
  • Šest ili sedam karata za redom u istoj boji vrednuje se jednako kao i niz od pet karata, dakle 100 bodova.
 • Osam karata za redom u adutu naziva se “belot” i igrač koji je dobio belot automatski pobeđuje, bez obzira na dotadašnji tok igre (kao da odjednom osvoji 501 bod u beli u dvoje, 701 bod u beli u troje ili 1001 bod u beli u četvero).
 • Kao i ime igre, belom se još naziva i slučaj kada igrač u rukama ima kralja i damu u adutu. Bela vredi još dodatnih 20 bodova.

Kod zvanja obavezno se prvo mora reći najjače zvanje, ukoliko se utvrdi da je igrač imao jače zvanje, priznaje se prvo zvanje.

Zvanje se priznaje samo onom paru koji ima najjače (najvrednije) zvanje (izuzetak je bela). Drugom paru se ništa ne priznaje, pa čak i u slučaju da u rukama imaju nekoliko slabijih zvanja koja kada se saberu vrede više od zvanja suprotnog para.

Četiri iste karte (izuzev osmica i sedmica) su jače od niza od pet karata. Između dva niza koja sadrže jednak broj karata, prednost ima onaj niz koji sadrži višu kartu, dakle niz osam, devet, deset, žandar, slabiji je od niza devet, deset, žandar, dama.

Ako se pak dogodi da dva igrača iz suprotnih parova imaju jednako vredno zvanje, prednost dobija onaj koji je pre imao pravo na određivanje aduta (onaj koji je bliže delitelju sa desne strane). Dopušteno je vezano zvanje (jedna ista karta učestvuje u dva zvanja).

Zvanje se pokazuje odmah na početku igre. Pitaju se ostali igrači da li imaju zvanje, ako da, koliko i dokle da se utvrdi ko ima pravo na zvanje(izuzetak je zvanje bele).

Igrač koji u rukama ima kralja i damu u adutu, belu zove u trenutku kada prvi put baci jednu od te dve karte. Važno je napomenuti da je igrač obavezan jasno istaknuti ostalim igračima da ima zvanje bele, a to će učiniti tako što će reći “bela” prilikom prvog bacanja bilo kralja ili dame. Belu je obavezno najaviti, dok odbacivanje druge karte koja čini belu nije obavezno, iako se može reći “od bele”.

Kod bele u četvoro, kada igrač ima pravo na zvanje, onda automatski ima pravo na zvanje i njegov partner.

Igra

Igru počinje igrač prvi sa desne strane delitelja. Sledi ga sledeći igrač do njega koji ne samo da mora da poštuje boju koja je bačena, nego treba da baci i kartu koja je veća od prethodne bačene karte. Na primer, ako prvi igrač baci osmicu pik, a sledeći igrač u rukama drži sedmicu pik i desetku pik, on mora na osmicu baciti desetku, a ne sedmicu. Igrač treba uvek da baci jaču kartu, naravno ako je ima. Ukoliko igrač nema odgovarajuću karte, onda baca adut. Ako nema ni aduta, onda može baciti bilo koju kartu po želi.

U slučaju da je prva karta adut, sledeći igrač ponovno mora baciti jaču kartu u adutu, ako je ima, ali ako se odigra boja koja nije adut, a igrač koji je na redu nema odgovarajuće karte pa zbog toga mora baciti adut, sledeći igrač može baciti boju koja se prvobitno tražila i ne mora baciti jaču kartu zato što je bačen adut.

Na primer, adut je srce, prvi igrač baci osmicu pik, sledeći igrač nema pikove pa baca bilo koje srce. Sledeći igrač u rukama ima keca pik i sedmicu pik. Slobodno baca sedmicu pik, jer pravilo jače karte ne vredi kada se neka boja preseče adutom. Igrač koji je bacio najjaču kartu, kupi štih i igra prvi u sledećem bacanju.

Ako se bilo koje od navedenih pravila prekrši, protivniku/protivnicima se pišu 162 boda. Tu partija završava i kreće se ispočetka u novo deljenje.

Bodovanje

Svaki igrač skuplja svoje štihove.

Igrač koji nosi zadnji štih, dobija još dodatnih 10 bodova. Igraču ili paru se zvanje (uključujući i belu) ne priznaje ukoliko nisu pokupili barem jedan štih. Ako igrač ili par pokupe sve štihove, dobijaju još dodatnih 90 bodova.

Takozvana čista igra (igra u kojoj nije bilo zvanja) iznosi 162 boda. Igrač ili  par koji je zvao mora sakupiti najmanje pola+1 bodova od ukupne igre ako želi proći. Dakle, ako je igra čista, treba se sakupiti 82 boda za prolaz, u suprotnom se ne prolazi nego “pada”.

Zbir igre raste ukoliko su u deljenju bila zvanja. Sva zvanja se sabiraju i dodaju na 162, od dobijenog iznosa se za prolaz ponovno zahteva pola+1. (ako je bilo 20 zvanja, igra iznosi 182, prolaz je 92; ako je bilo 50 zvanja, igra je 212, prolaz je 107 bodova).

Kada se bela igra u troje, igrač koji zove adut, treba da skupi više od zbira štihova ostala dva igrača.

Bodovanje u dvoje

Ako je igrač koji je zvao aduta prošao, tj. sakupio više bodova od protivnika, obojici igrača se piše zbir štihova koji su osvojili.

Ako je igrač koji je zvao aduta pao, tj. nije sakupio više bodova od protivnika, protivnički igrač osvaja sve njegove bodove + svoje bodove.

Protivnikov pad se obeležava crticom, a ne nulom.

Bodovanje u troje

Ako je igrač koji je zvao aduta prošao, tj. sakupio pola+1 od igre, svakom od troje igrača se pišu osvojeni bodovi koje su osvojili u pokupljenim štihovima.

Ako je igrač koji je zvao aduta pao, on ne osvaja ništa. Ostala dva igrača osvajaju onoliko koliko su pokupili u štihovima.

Pad se označava crticom, a ne nulom.

Bodovanje u četvero

Ako je par koji je zvao aduta prošao, tj. sakupio pola+1 bodova od ukupne igre, svakom paru se zbrajaju bodovi koje su uspeli da sakupe.

Ako je par koji je zvao aduta pao, tj. nije sakupio pola+1 bodova od ukupne igre, sve bodove dobija suprotni par.

Pad se označava crticom, a ne nulom.

Vrednovanje karata (bodovi)

Vrednost karte

U adutu

Kad nije adut

Žandar

 20 

Kec

 11

Devetka 

 14

Desetka

 10

Kec

 11

Kralj

  4

Desetka

 10

Dama

  3

Kralj

  4

Žandar

  2

Dama

  3

Devetka

  0

Osmica

  0

Osmica

  0

Sedmica

  0

Sedmica

  0

Pobeda

Kada je kraj? igraču ili kartaškom paru je cilj sakupiti u zadnjem odlučujućem deljenju onoliko bodova koliko mu nedostaje da dostigne dogovorenu granicu, bez obzira na to je li sakupio pola+1 od celokupnog zbira igre (na primer, ako se u beli u dvoje igrač nađe u situaciji da ima 496 bodova, dakle nedostaju mu još 5 bodova da završi, a prva karta koju baci na početku bacanja je žandar u adutu koji je najjača karta u igri vredna 20 bodova, po pravilu ovde se igra završava). Samo par koji osvoji štih može završiti.

Prema službenim pravilima mora dostići dovoljan broj boda, i mora osvojiti štih:

 • Bodovna granica (bela u dvoje)

Pobeđuje onaj koji prvi sakupi 501 bod.

 • Bodovna granica (bela u troje)

Pobeđuje onaj koji prvi sakupi 701 bod.

 • Bodovna granica (bela u parovima)

Pobeđuje onaj koji prvi sakupi 1001 bod.

Ostavite komentar

Kad se igra bela u troje, i sad jedan od trojice u toku igre nije odgovarao na karte kako treba, u toj situaciji taj gubi sve tj. 0, a šta u tom trenutku dobijaju ostala dvojica?


1

Igrači imaju isto zvanja, tko ima prednost zvanja?


1

Onaj koji je prvi na redu ima prednost zvanja


piše u tekstu, pročitaj


Kako se dijele bodovi kada jedan od igrača u igri u troje napravi auzmeš? Igrač koji nije zvao.


1

Igra u cetvero 2 protiv dva ako je par koji je izgubio imao manje od 500 bodova, dali pobjednicka ekipa ostvaruje dvije pobjede u jednoj partiji


Da li se zvanje priznaje igraču koji je "pao"?


Zna li neko za pravilo kad se igra na dosta da se ne može reć dosta ako je ostao još jedan štih da se odigra. U stvari to je pravilo "ne možeš na zadnjem štihu reć dosta".


0

da,tako mi igramo .Ne možeš reći dosta ako imaš jednu kartu tj. moraš je odigarti


Ovako, igramo u parove do 1001,ja zovem imamo 956 a oni 988 , oni su uhvatili sa zenadrom 24 pojena a ja resto, daki se broji njihovo ili jer su izjavili foru a ja sam uhvatijo 148 pojena,,, a druga partija je slicna ja opet zovem i imam stiglu u rukama i posle 4.kruga sam samo rekao u bice nam dosta a protivnik pokupi Karte ove iz ruku i kaze broj sad, glupost


Ako se ne igra na dosta onda je pobjednik tko ima više poena bez obzira što ste svi prešli 1001,a za drugo ako si rekao dosta , a ispostavi se da nemaš dosta onda si pao , ne možeš reći dosta pa nastaviti igrati


Ja znam igrače koji stalno igraju u četvero i uvjek zovu Herc jer imaju baba pick ass.


a kaj igraj kako ucite me belu a igram 52 god


Pozdrav, imam pitanje...ukoliko se zvanje zaboravi pokazati (npr. 10, decko, dama)...ako igrac koji je zaboravio pokazati zvanje odigra kartu, da li on ima pravo pokazati zvanje dok mu sljedeci igrac ne poklopi kartu ili se zvanje striktno mora pokazati prije bacanja karte?


Ne, ak pokazes karte gubis tu cijelu ruku. Ak si zaboravio, si zaboravio.


Pozdrav. Cisto bi htjeo razjasniti jednu sitaciju. Kartamo u troje osoba A ima 956, osoba B 970 i osoba C nebitna. Osoba A zove i govor, ako prodje partiju sa nebitnim brojem poena da je vani, tu se dogadja da ipak osoba B skuplja 75 bodova, a osoba A 87. Po ukupnom zbroju bodova osoba B je pobjednik, ali drugi govori da je on pobjednik, jer je on zvao zadnju, a to se gleda prije bodova (po njegovom). Mene zanima, dali se gleda ukupan broj poena ili ipak ko zadnji zove, da ima prednost?? Hvalaa


U troje igra... ja imam 642, kolega ima 678, treci nebitan... ja zovem i odnosim prva dva stiha, kolega koji ima 678 odnosi posle dva stiha i kaze izlaz..??? Jel ima on to pravo da kaze ili se igra igra do kraja? Na kraju sam ja prosao i imao vise bodova od njega ali je on rekao da je izasao i smatrao je da je pobednik... molim vas za objasnjenje?


Imas mu pravo rec da nastavi igru do kraja...


Situacija od sinoc. Kartamo se u parove. U prvih sest karti moj saigrac dobija 4 kralja, i dve dame. Da mu ne propadne javljanje od 100 bira aduta , dize preostale dve karte i dobija jos dve dame, javlja 200 i belu, ali skroz promasi aduta, ne odnesemo ni stih, i padnemo. 220 javljanje+ neodnesen ni jedan stih 100( kod nas ako ne odneses stih protivniku se pise 100)+ partija 162=582 poena. Inace kartamo se ista ekipa vise godina, nikad nismo imali belot....


462 izvinite


to su jako glupa pravila kod bele, ja igram belu 25 godina, redovno, čak i u ljetnim mjesecima, kod mene u Krajini se igra do kraja to zadnje dijeljenje i nema tog računanja i izlaska kao kad se igra žandara, glupo je da neko kome fali 50 izjavljuje pobjedu jer je odnio samo 50 a sigurno bi pao protiv 50 zvanja, odigra se do kraja, zbroji koliko ko ima i ko ima više preko 1001 taj je pobjedio tu partiju. to je najlogičnije.


Zdravo opet. Pardon Bela je u potpunosti objasnjena. Moja greska. Zao mi je sto nemate sve igre u obliku knjige pdf formata i sto nedostaju Bridz i Zandari. Sve najbolje Cedomir Novkovic.


Zvanje 4 žandara = 200 boda čista igra ........... = 182 boda .................................................. Ukupno ................. = 382 bodova , onaj ko je zvao aduta da bi prošao mora sakupiti ; 382 : 2 = 191 + 1 (sto devedestdva) boda !!! Kako kad u svim kartama ima 182 (sto osadest dva boda ) ??? !!!


Prvo, čista igra je 162, a ne 182 boda. Igra sa zvanjem 4 žandara je znači 362 boda. Ako 4 žandara ima par koji nije zvao aduta, protivnik sugurno pada jer ovi prvi imaju siguran štih u adutu sa žandarom, što znači da će najmanje uzeti 220. Par koji je zvao aduta, ne može ni na koji način uzeti više od toga i karte se samo pokupe i deli ponovo, te upisuje rezultat 362:0. Moguće je da se upiše i više od toga ukoliko par koji nije zvao pokaže još zvanja ili belu.


1

Zanima me ova situacija: obe ekipe pred izlazom, moj igrač zove, a protivnik prijavljuje 50 zvanja. Moj vuče adute i strane, hvatamo 82 poena i najavljujemo izlaz, a protivnici nisu potvrdili svoje zvanje. Mi proglasavamo pobedu ,a oni tvrde da smo morali uhvatiti 106 poena, a ne 82 za pobedu. Ko je u pravu u ovakvoj situaciji?


Partija je vaša s obzirom da nisu štihom potvrdili svoje zvanje.


super pravila i jako ste se potruduli vidim bravo


U igri u troje, igrač koji nije zvao aduta ima zvanje 50, ali ne potvrđuje. Da li se to zvanje piše i kome?


8

Navod "umesto znakova herc, tref, pik i karo su znakovi tikva, list, žir i srce." nije ispravan. Potrebno je: herc, tref, pik i karo navesti: srce (crveno), žir, list i tikva (bundeva) - tj. po istom redosledu. Kod nas se poslednje deljenje igra do kraja svih karata, pa se tek tada sabira rezultat, ukoliko protivnik ne preda pre toga.


Davno smo igrali OTVORENU BELU, zaboravio sam kako se igra , ako znate nacin javite , unapred hvala


Pitanje; Igramo u cetvero. Pisemo do 1001 i igramo na dosta. Nama fali cca 70 bodova do 1001 a protivnicima oko 200. Mi uzmemo aduta i "visimo", skupimo 81, taj rezultat se upise protivnicima. Da li u slijedecoj partiji nama opet fali cca 70 bodova da bi pobijedili, odnosno da li igramo na dosta ili moramo zavrsiti partiju da bi odredili kome pripada "ostatak" (81 poen iz prethodne partije)?!


ako ja i partner zovemo i protivnici nas ustiglje,pise li se onda stiglja ili pad?


Štigla se piše 252 i plus zvanje ako je bilo naravno


Samo mi se čini da ne piše kako ide jačina karata u bacanju, je li Aš pa slike pa brojevi ili Aš pa 10 pa slike pa ostali brojevi???


Ako vas 2 koji ste zvali aduta niste uzeli niti jedan štih, onda se piše štiglja na protivnikov konto, znači zbroj svih bodova u igri + 90 (za ŠTIGLJU uvijek ide +90 bodova, bez obzira na ukupan zbroj bodova u igri), a ako ste uzeli barem jedan štih, koji može biti i nula - 0 - tada vam se piše "samo" pad....u niti jednom slučaju nije dobro za vas dvoje....hehe U mom kraju imamo jednu "narodnu" poslovicu u beli koja glasi: "Bolje da ja padnem nego da mi protivnik napravi štiglju". Naravno, nije uvijek tako, niti možemo točno znati koje karte imaju drugi igrači, ali ako se tijekom odigravanja ili na kraju mješanja/dijeljenja utvrdi da je protivnik imao odlične karte za štiglju, tada ne bi trebali ni žaliti ako ste pali na svoje zvanje aduta ;)


jel se za vrijeme trajanja partije smiju gledati vlastiti štihovi?


17

na koji sajt da se prijavim da igram belu uzivo


11

Što je jače po vrijednosti četiri iste karte za 100 bodova desetke, kraljevi ili dame, ili kraljevi, dame pa desetke


12

Najjaca je desetka pa kralj pa dama kada je zvanje od 4 iste u pitanju (zvanje od 100)


15
Pozdrav imam jedno pitanja uglavnom igramo u cetvoro i protivnik dijeli oni imaju 967 a mi 916 i ja zovem prvi na karti i uzimam prvi štih i najavljujem foru ako prodjemo jeli to pravilo ili ono drugo da moras odmah uzeti 82 a sa oni ne uzmu štih ili je ovo prvo sto sam rekao

:lol: :D 8) u troje je bolje

Tko zna strga pravila u troje molim da mi odgovori?! Danas sam imala situaciju ja sam mješala kolegica zdesna zove zelje odbacuje dvije karte i kaže da ima 50 kolegica sa ljeve strane ima 100 i pokazuje ih ja pokazujem 50 do desetke na kraju ja sa pedeset imam 107 kolegica koja je zvala 105 a treća kolegica koja je zvala 100 nije potvrdila nije imala štih! Tko zna kome se koliko piše?

Koliko je situacija jednostavna toliko je i komplicirana, cura tebi s desna koja je zvala aduta je pala, znači nije skupila dovoljan broj bodova za prolaz - igra je na početku bila 312 bodova (162+(100+50 zvanja), ali pošto ova cura koja je imala 100 zvanja nije uhvatila niti jedan štih (dovoljno je uzeti štih koji se boduje s nula bodova da bi se potvrdilo zvanje), tih se 100 zvanja briše, a u zbroju ukupnih bodova ostaje samo tvojih 50 zvanja, znači sad je igra smanjena za 100 bodova i iznosi 212 bodova....e sad slijedi ovako, pošto si ti skupila 107 bodova, a cura koja je zvala "samo" 105, ona nije prošla, odnosno pala je zvanje jer nije skupila 50% bodova od ukupnog zbroja bodova + 1 bod da bi prošla....otišao sam daleko u detalje, ali što se tiče pisanja bodova, to je najbolja situacija za tebe, ona cura koja je zvala 100 zvanja i nije ih potvrdila - njoj se piše crtica, a također se ista crtica piše i onoj curi koja je morala zvati aduta (skupila 105 bodova), a u tvoju rubriku bodova se upisuju tvoji ostvareni bodovi od te ruke/tog mješanja - 107 bodova.


Sta se desava u ovom slucaju: prvi igrač baci osmicu pik, a ja u rukama držim solo sedmicu pik i adut. Čime da odgovorim?

Bacas 7 pik. Da si imao npr. 7 tref i aduta onda bacas adut na njegovu 8 pik.


Ovo je sigurno kasno ali ako nemas trazenu boju onda moras rezat s adutom. Ako nemas ni aduta, onda bacis sto hoces (sto manju ako je protivnik, a ako je tvoj suigrac onda bacas visoke karte s kojima mislis da neces napraviti stih)

nemora biti zadnji obavezan, sve je stvar dogovora,ali onda 81:81 nije pad,

U igri u cetvero odigrali smo skroz do kraja i imali smo isti zbroj poena 1001nije mi jasno tko je tu pobijedio ili se to racuna nerijeseno?

igramo u cetvero na dosta,mi prvi skupimo 1001 ali ne najavimo aus protivnici na zadnjem stihu skupe 1001 poen.tko je pobjednik

Kad se igra na dosta, ako niste izbrojali karte i bodove do zadnjeg odigranog štiha (jedan ili drugi igrač iz istog para moraju biti na potezu da bi mogli najaviti pobjedu) i najavili da ste vani (da ste skupili 1001), tada niste pobjednici, oni koji uzmu zadnji štih su vani ako imaju dovoljno bodova za izaći van - skupiti 1001.


zanima me sta je jace u zvanju 4desetke ili npr.4 dame?

:P
koje su razlike u Beli koja se igra u slavoniji od one u zagrebu

ako je protivnicka ekipa imala zvanje a nisu uhvatili stih,broji li se zvanje ili ne.

4

Naravno da se broji....kad se karta u četvero, kad par ne uhvati niti jedan štih, to se zove štiglja ili štih mač...znači nije bitno tko je zvao aduta, zna se dogoditi u beli i da igrač/par koji zove aduta bude oštigljen, odnosno da mu/im protivnički par napravi štih mač, iako se ta situacija jako jako rijetko događa...što se tiče brojanja bodova prilikom štiglje (štih mača), situacija je slijedeća: ukupan zbroj bodova uobičajenih karata je 162, na taj iznos se dodaje zvanje koje je bilo predočeno prije početka igre (20,50,100,150,200) i/ili tijekom igre (bela=kralj+dama=20 bodova), i na kraju se kao NAGRADA za odigrani štih mač ekipi/paru dodjeljuje još 90 bodova....znači ako je igra bila ČISTA (bez ikakvih zvanja) i napravljena je štiglja, tada ekipa/par koji je napravio štiglju sebi upisuje 252 boda (162+90), a drugi par crticu ili povlaku (ne nulu-0 ).


A gdje se mogu pronaći službena pravila bele?? I nigdje ne piše koliki mora biti minimalni zbroj karata igrača na početku igre da bi mogao zatražiti ponovno djeljenje. Negdje sam pročitao da je to 5. Pa me zanima što kažu službena pravila o tome

Jos nesto u vezi nase bele sto nije spomenuto-ukoliko prva trojica igraca kazu dalje,tj,ne odaberu aduta,poslednji,tj,delitelj,to MORA da uradi.To je tzv mus.

Dalje,u francuskoj beli,neresen rezultat(81:81)NIJE pad.

Ima jos ponesto,mozda,sto nisam spomenuo u vezi pravila,a ko voli belu,a nema s kim da je igra,moze to raditi online.Nasa bela se moze igrai preko FB-a,a na fejsu postoje i aplikacije francuske("belote multijouer") i bugarske("forte games") bele.Plus,ima bar jos nekoliko francuskih i bugarskih(kao i jedan ruski) sajtova sa ovom popularnom igrom

Bela je takodje vrlo popularna i u Francuskoj,stavise,to im je nacionalna kartaska igra.Pravila "francuske" bele su nesto drugacija od nase.Prvo,iberovanje u neadutskoj boji nije obavezno.Takodje,secenje adutom nije uvek obavezno.Ako je,naime,vas saigrac nosio,vi mozete da odigrate bilo sta,cak i ako nemate boju odigrane karte,a imate aduta.
Bugarska takodje ima svoja pravila,lici na francusku utoliko sto iberovanje u neadutskoj boji nije obavezno-plus,u bugarskoj postoje i igre sve u adutu i sve u bezadutu.Tj,moze se odabrati da su sve boje adutske,tj,da je u svim bojama jacina karata J,9,A,10...ili pak da je u svim bojama jacina karata A,10,K...

Sto se igre udvoje tice,u Rusiji je igraju po svojim pravilima(inace,Rusi igraju bugarsku belu),koja,izmedju ostalkog sadrze i takozvanu raspasovku(karakteristicnu za njihov preferans).Nasime,ako oba igraca kazu dalje,igra se raspasovka,gde treba odneti sto manje karata,sve sto se odnese,pise se kao negativni poeni

Meni nije jasno, kad se igr u dvoje , i podele se 6+4 karte, sta se radi sa ostalim kartama , jel se dele kad se potroshe sve kare koje su u ruci ili svako izvalci po jednu pred bacanje?
Hvala unapred :sigh:

Kad se karta bela u dvoje samo se koristi dodijeljenih 10 karata (6+4), 1 se izvlači i okreće na stol (ili na neku drugu podlogu), a ostale karte se stavljaju na tu 1 kartu (po osobnom dogovoru - okrenute da se vidi karta ili okrenute da se ne vidi - zapravo nije niti bitno)....eto tako se bar igra kod nas u RH


Napomenuo bih da ove karte kako su definisane ovde po jacini, imaju takvu snagu i u igri. Tj. desetka ce odneti kralja, a devetka u adutu ce odneti bilo kojeg aduta razlicitog od zandara.

To nisam shvatio iz prve, pokusavao sam da uzmem desetku damom, kako bih dobio poene... :)