Dame - pravila

kategorija Adutske igre
objavljeno 1.7.2010.

Ovo je dobro poznata kartaška igra, pošto se nalazi na skoro svakom računaru koji ima instaliran operativni sistem Windows. Na računarima se ova igra zove Hearts.

Krug

 

Igru igraju četvoro igrača. Krug se kreće u smeru kazaljke na satu.

Početak

Svaki igrač dobija po 13 karata. Zatim sledi razmena. U prvom krugu svaki igrač daje po 3 svoje karte igraču koji sedi levo od njega (i uzima 3 karte od onga ko sedi desno od njega).

Dame - početak

U drugom krugu svaki igrač daje po 3 svoje karte igraču koji sedi desno od njega.

Dame - drugi krug

U trećem krugu svaki igrač daje po 3 svoje karte igraču koji sedi prekoputa njega.

Dame - treći krug

U četvrtom krugu nema razmene karata. Peti krug se igra isto kao prvi...

Igra

Igru počinje onaj ko ima dvojku tref.

Dame - početak igre

Kao što je rečeno, krug se kreće u smeru kazaljke na satu. Igrači redom moraju odgovarati na znak u kom je karta koju je bacio igrač koji je započeo tu ruku. Karte odnosi igrač koji je bacio najveću kartu u traženom znaku. U slučaju da igrač nema ni jednu kartu u traženom znaku, može odgovoriti bilo kojom drugom kartom, osim u prvoj ruci, kada ne sme baciti damu pik, niti bilo koju kartu u hercu. Drugu, treću... ruku počinje igrač koji je odneo prethodnu. Igrač ne sme početi ruku kartom koja je u hercu, osim u 2 slučaja:

  1. ako nema kartu koja nije u hercu
  2. kao je herc "otvoren" (ako je neki od igrača već odneo neku kartu u hercu)

Dame - otvaranje herca

Brojanje

Na kraju ruke, igrači sabiraju vrednost karata koje su odneli. Svaka karta u hercu se računa kao 1 poen, dok se dama pik računa kao čak 13 poena! Ako neko odnese sve karte u hercu i damu pik, njemu se piše da je uzeo 0, a ostalim igračima po 26 poena.

Dame - brojanje

Cilj

Cilj igre je imati što manje poena. Igra se dok neko od igrača ne dođe do 101 poena.

Dame - kraj igre

Ostavite komentar

Ja sam video da u nekim verzijama ove igre gde takodje zandar karo oduzima 10 poena. Zar to ne cini igru zanimljiviom?