Blackjack - pravila

kategorija Igre sa dodavanjem i penjanjem
objavljeno 1.7.2010.

Blackjack je kartaška igra u kojoj igrač može steći blagu statističku prednost u odnosu na krupijea (čoveka koji deli u ime kockarnice).

Ulog

Pre početka deljenja, svaki igrač mora da uloži određenu količinu novca (čipova). Nakon toga, svakom igraču se dele po dve karte okrenute licem na gore, a krupije uzima jednu kartu, takođe okrenutu licem na gore i jednu kartu okrenutu licem na dole.

Cilj

Cilj igre je da grač napravi rezultat 21 ili što bliže tome. Ukoliko igrač prebaci 21, automatski gubi igru.

Vrednost karata

Karte sa brojevima vrede onoliko bodova koliki je broj, a žandar (J), dama (Q) i kralj (K) vrede po 10 bodova. Kec (A) vredi 11 bodova, ako je zbir drugih karata 10 ili manji; odnosno 1 bod ukoliko je zbir drugih karata 11 ili veći. Međutim, ako igrač ima dva asa (keca), jedan od njih mora vredeti 11 bodova, osim ako sve ostale karte zajedno vrede 10 ili više bodova.

Igra

Nakon deljenja, svaki od igrača se redom pita da li želi da stane na prvobitno podeljenim dvema kartama (“stand”), ili želi da uzme još jednu kartu (“hit”).

Double

Ukoliko igrač u zbiru početne dve karte ima 9,10 ili 11, nudi mu se mogućnost igre “Double”. U tom slucaju igrač udvostručuje ulog, i od delioca dobija još samo jednu kartu.

Split

Ako igrač dobije dve iste karte, može ih razdvojiti (split). Za razdvajanje mora uložiti iznos jednak svom početnom ulogu (kao double down). Nakon toga igra svaku kartu kao zaseban igrač. Ukoliko na jednoj od tih karata ponovo dobije dve iste karte, može ih opet razdvojiti.

Surrender

Ukoliko ugrač posle početnog deljenja odluči da se preda, tada se ta igra za njega završava i krupije mu automatski uzima pola uloženog novca.

Blekdžek

U slucaju da igrač u početnom deljenju dobije Asa i (10, J, Q ili K) automatski pobeđuje, njemu se isplaćuje 3:2 od uloženog (to se zove blekdžek).

Insurance

Kada krupije dobije Asa kao jednu od dve karte (kartu okrenutu licem na gore), otvara se mogućnost “osiguranja igrača”. Igrač u tom slučaju može da uloži do polovine svog uloga da će krupije kao drugu kartu izvući 10, J, Q ili K. U tom slučaju, isplaćuje mu se u odnosu 2:1 (vrednost osiguranja se množi koeficijentom 2).

Blackjack osiguranje (insurance)

Deliteljeva igra je strogo definisana. Delilac izvlači karte, ali po principu da na svaki zbir, do 16, on mora da povlači kartu, dok na iznose preko 16 ne sme da povuče dodatnu kartu.

Kada se igra završi, upoređuju se karte. Ukoliko delitelj ima veci zbir od igrača, gubi ulog, a ako delitelj ima manje od igrača, isplaćuje mu se u odnosu 1:1.

 

Vaša ruka Krupijeova vidljiva karta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
Ukupno (ne računajući parove)
17-20 S S S S S S S S S S
16 S S S S S H H SU SU SU
15 S S S S S H H H SU H
13-14 S S S S S H H H H H
12 H H S S S H H H H H
11 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H
10 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H H
9 H Dh Dh Dh Dh H H H H H
5-8 H H H H H H H H H H
Kombinacije
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
A,8 A,9 S S S S S S S S S S
A,7 S Ds Ds Ds Ds S S H H H
A,6 H Dh Dh Dh Dh H H H H H
A,4 A,5 H H Dh Dh Dh H H H H H
A,2 A,3 H H H Dh Dh H H H H H
Parovi
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
A,A Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp
10,10 S S S S S S S S S S
9,9 Sp Sp Sp Sp Sp S Sp Sp S S
8,8 Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp
7,7 Sp Sp Sp Sp Sp Sp H H H H
6,6 Sp Sp Sp Sp Sp H H H H H
5,5 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H H
4,4 H H H Sp Sp H H H H H
2,2 3,3 Sp Sp Sp Sp Sp Sp H H H H

S = Stand

H = Hit

Dh = Double (ako nije dozvoljeno, onda hit)

Ds = Double (ako nije dozvoljeno, onda stand)

SP = Split

SU = Surrender (ako nije dozvoljeno, onda hit osim stand na 16 protiv 10 ako nisu prve dve karte.)

Ostavite komentar