Preferans - pravila

kategorija Adutske igre
objavljeno 1.7.2010.

1. UVOD

Preferans je igra slična bridžu. U preferansu, strategija i taktika imaju često mnogo veći efekat na finalni rezultat, nego kvalitet karata. Pravila preferansa se brzo uče. Međutim, postati majstor u preferansu zahteva mnogo igranja i iskustva.

 • Preferans se igra u troje sa 32 karte (7,8,9,10,J,Q,K,A). A je najjači, 7 najslabija.
 • Svako dobija po 10 karata.
 • Pre igre održava se licitacija, da bi se odlučilo ko dobija dve preostale karte u talonu.
 • Dobitnik licitacije uzima dve karte iz talona, izbacuje dve, a zatim odlučuje igru.
 • Ima 6igara - 4 adutske (pik, karo, herc i tref) i dve bez aduta (betl, i sans).
 • Sans se igra bez aduta.
 • U betlu, dobitnik licitacije ne sme da uzme ni jedan štih da bi bio nagrađen poenima.
 • Po prijavljivanju igre, druga dva igrača odlučuju da li prate ili ne. Izuzetak je betl, gde uvek igraju svi.
 • U svim igrama, igrač mora odgovoriti na boju (znak) karte. Primer: na herc se odgovara hercom.
 • U slučaju da nema boju, u adutskim igrama igrač mora igrati aduta, u koliko ga ima. Ako nema aduta, igra bilo koju kartu.
 • U slučaju betla i sansa, ako igrač nema traženu boju, bilo koja karta može da se igra.
 • Igrači padaju (dobijaju loše poene) ili prolaze (dobijaju dobre poene) na igrama u kojima učestvuju.
 • Za igrača koji je pao se koriste termini kao što su srušen, oboren, nije prošao.

2. BROJ IGRAČA

 • Prefeans se igra u troje.
 • Četvoro igrača mogu da igraju, ali s time da jedan od njih naizmenicno preskace krug.

3. KARTE

 • Igra se sa 32 karte: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
 • As je najjači.
 • Vrlo često se igra sa "mađaricama".

4. ODREĐIVANJE REDOSLEDA IGRAČA

 • Pred početak partije, igrači izvlače karte.
 • Najmanja karta deli, a redosled igrača je suprotan smeru kazaljke na satu.

Primer 1: Milenko izvlači 7, Nikola 9, Igor A, a Dule J. Milenko meša. S njegove desne strane sedi Nikola. Sa Nikoline desne je Dule, pa Igor.

U igri od četvoro, onaj koji deli ne igra prvi krug.

Primer 2: Milenko izvlači 9, Duško 8, i Nikola 8. Duško i Nikola izvlače još po jednu dok im se karte ne razlikuju, a onda se određuje redosled kao u prvom primeru.

5. MEŠANJE

 • Vrlo je važno promešati karte, zbog toga što se deli po 5 karata svakom, a karte su najverovatnije povezane po boji iz predhodne partije.
 • Igrač sa leve strane seće karte. Sećenje karta je opciono, ali preporučljivo.

6. DELJENJE

 • Počevsi sa igračem sa desne strane: 5, 5, 5, dve u sredinu u talon, pa ponovo 5, 5, 5.
 • Znači svako dobija po 10 karata, dok dve karte idu u talon.
 • Karte u talonu se zovu kup.

7. LICITIRANJE

 • Licitiranje je borba za karte u kupu (sa izuzecima) i odlučivanje koja će se od 6 igara igrati.
 • Pik je najslabija igra, dok je sans najjača.
 • Svaka igra ima svoju vrednost: pik-2, karo-3, herc-4, tref-5, betl-6, sans-7.
 • Igrač ima pravo da ne učestvuje u licitiranju ili da odustane kada vidi da je pre-licitiran od strane protivnika. U tom slučaju se kaže "dalje".
 • Dobitnik licitacije pokažuje kup i uzima ga. Sada drži 12 karata u ruci. Vraća dve karte nazad na sto, koje ne pokažuje protivnicima, i nagoveštava igru, znači od pika do sansa.

Primer 1: Milenko: "2". "Dule: "Dalje". Igor: "Dalje". Milenko uzima karte u talonu, vraća dve nazad, i kaže: "Igra se tref".

 • Dobidnik licitacije može da igra igru na kojoj je stao ili bilo koju višu (jaču). Znači u primeru 1, Milenko je mogao da igra bilo koju igru.

Primer 2: Milenko: "Dalje". Dule: "2". Igor "3". Dule: "Dalje". Igor uzima kup, i može da igra karo (3) ili bilo koju jaču igru.

 • Pri licitiranju, zavisno od redosleda, igrači moraju da kažu "mogu", što znači "mogu tu igru".

Primer 3: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor: "Dalje". Milenko (pošto je prvi): "Mogu 3". Igor mora da kaže "4" da bi nastavio licitaciju.

Primer 4: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor: "4". Milenko (pošto je prvi): "Mogu 4". Dule:"5". Igor: "Dalje". Milenko: "Mogu 5". Dule: "6". Milenko: "Mogu 6". Dule: "Dalje". Milenko dobija kup i može da igra betl ili sans.

 • Kada prvi igrač odustane od licitacije, onda "mogu" prelazi na drugog igrača.

Primer 5: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor "4". Milenko: "Dalje". Dule: "Mogu 4". Igor: "5". Dule: "Mogu 5". Igor: "6". Dule: "Mogu 6". Igor: "Dalje". Dule dobija kup i može da igra betl ili sans.

 • Kada svi kažu dalje, krug se ne igra, i karte se ponovo mešaju, a upisuje se refe.

Primer 6: Milenko: "Dalje". "Dule: "Dalje". Igor: "Dalje". Krug se ne igra, i upisuje se refe.

 • Igrač koji ne izbaci dve karte pre nego što igra nastavi pada automatski.
 • Postoji specijalni slučaj licitiranja - Igra. Sledeće poglavlje sadrži detalje.

8. IGRA

 • Za vreme licitacije, igrač može da prijavi igru, što obično znači da ima dovoljno dobre karte da prođe bez pomoći talona.
 • Igra se prijavljuje odmah

Primer 1: Milenko: "Dalje". Dule: "2". Igor "Igra". Igor ne uzima karte iz talona i prijavljuje da li se igra 2, 3, 4, 5, ali ne sans i betl.

 • Igra betl i igra sans se odmah prijavljuje.

Primer 2: Milenko: "Dalje". Dule: "Igra Betl" ili "Betl". Igor: "dalje". Dule igra Betl.

Primer 3: Milenko: "Dalje". Dule: "Igra Betl" ili "Betl". Igor: "Igra Sans" ili "Sans". Igor igra sans.

 • Više od jednog igrača može da prijavi igru, s time da igrač koji planira da prijavi igru 2 ne sme da prijavi igru ako je već neko prijavio igru.

Primer 4: Milenko: "Igra". Dule može da kaže: "Igra" ako mu je igra 3, 4, ili 5, ili "Betl", ili "Sans".

 • Posle prijavljivanja da se igra, igrači se pitaju koja im je igra (primer 1) ali samo ako jača igra nije već prijavljena.

Primer 5: Milenko: "Igra". Dule: "Igra". Igor: "Igra". Milenko: "Moja je 2", Dule: "Moja je 5", "Igor: "Moja je slabija". Znači Igor ne prijavljuje svoju igru, jer je igra 5 već prijavljena.

 • Šta raditi kada oba igrača idu na istu igru? Za ovaj retki slučaj nisam siguran. Oba igrača prijavljuju igru (recimo Herc). Poput licitacije, čini mi se da je igrač koji je prijavio prvi dobio igru, mada Slavko Dubackić is Novog Sada predlaže da po "našim nepisanim pravilima igra prvi ili može da je prepusti drugom ali da mu da kontru."

 • Igra se vrednuje jedan poen više od standardnog bodovamja. Igra-2 se broji kao standarno odigrana partija gde je adut karo (3), Igra-3 se broji kao da je odigran standarni herc (4), i tako dalje.

9. PRAĆENJE

 • Dobitnik licitacije odlučuje šta će se igrati.
 • U betlu svi automatski prate, dok u se u drugim igrama igrači izjašnjavaju da li prate.
 • Igrač sa desne strane se izjašnjava da li prati ili ne sa "Dođem" ili "Ne dođem".
 • Treći igrač se izjašnjava: "Dođem" ili "Ne dođem"

Primer 1: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Dođem". Igraju Milenko i Nikola.

Primer 2: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Igraju svo troje.

Primer 3: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Ne Dođem". Ne igra se. Milenko upisuje 10 odnetih štihova.

 • Igrač koji prati može da zove igrača koji ne prati. Igrač koji zove trećeg je poenski kažnjen ako dozvoli Milenku da odnese više od 6 štihova i nagrađen svim odnešenim štihovima koje Milenko nije dobio. Odnešeni poeni se zovu supe, o kojima se detaljno govori u poglavlju 13.

Primer 4: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Ne Dođem". Duško "Idemo zajedno". Igraju sva tri igrača.

Primer 5: Milenko: "Igram Herc". Duško: "Ne Dođem". Nikola: "Dođem. Idemo Zajedno". Igraju sva tri igrača.

 • Kod takozavinh kontri (sledeće poglavlje), svi igraju.

10. KONTRA

 • Ako je pratilac ubeđen da će srušiti dobitnika licitacije, može da da kontru.
 • Kontra zahteva od pratioca da, zajedno sa drugim pratiocem, uhvati 5 štihova.
 • U slučaju kontre svi poeni (negativni ili pozitivni) se množe sa 2.
 • Pratilac koji je dao kontru snosi svu odgovornost i upisuje sve negativne ili pozitivne poene zarađene protiv nosioca igre.
 • Drugi pratilac koji je pozvan na kontru pomaže igraču koji je dao kontru da obori nosioca igre, ali pri tome ne upisuje nikakve bodove.
 • Kontre se daju posle izjašnjavanja praćenja

Primer 1: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Kontra".

 • S obzirom na to da je kontra opcija u svakoj partiji, igrač koji je na redu sa opcijom da da kontru mora dati do znanja da li ima kontru ili ne. Ako nema kontru kaže "Može".

Primer 2: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". Znači nema kontru. Nikola: "Kontra."

Primer 3: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Duško: "Može". Znači nema kontru. Nikola: "Može." Znači igra se bez kontre.

 • Igrač koji ne prati automatski polazi ako je data kontra.

Primer 4: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Nikola: "Kontra." Igraju svih troje.

Primer 5: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Dođem i kontra". Igraju svih troje.

 • Ako je noslilac igre ubeđen da nece pasti, može da da rekontru na primljenu kontru.
 • Kod rekontre svi poeni se ponovo množe sa 2.

Primer 6: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko: "Rekontra"

 • Posle primljene rekontre, pratilac ima prava da da subkontru, a nosilac da uzvrati sa mortkontrom.
 • Subkontra i mortkontra udvostručavaju poene.

Primer 7: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko"Rekontra". Nikola: "Subkontra". Poeni se broje 8 puta nego normalno.

Primer 8: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko"Rekontra". Nikola: "Subkontra". Milenko: "Mortkontra". Poeni se broje 16 puta nego normalno.

 • Kontra je obavezna kada dobitnik licitacije igra pik. Na igru-pik nije potrebna kontra.

Primer 9: Milenko: "Igram Pik". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem.". Duško "Može". Nikola "Može". Znači kontre nema i pik se ne igra.

 • Ako se na pik ne da kontra, piše se refe ili nosilac igre prolazi ako se refei više ne upisuju.

11. REFE

 • Sa određenim ograničenjima, refe se upisuje kada svi kažu dalje ili kontra nije data na pik
 • Ako je upisan maksimalan broj refea ili je jedan od igrača ispod kape ili u minusu, refe se ne piše. Ovi termini su definisani u sledećem poglavlju.
 • Ako nosilac igre ima neodigrana refe-e, svi poeni se dupliraju. Upisivanje rezultata se diskutuje u sledećem poglavlju.

Primer 1: Igor igra tref. On ima još dva neodigrana refea. Znači ova partija vredi duplo.

 • Posle odigrane partije pod refeom, nosilac partije otpisuje svoj refe kao odigran.

Primer 2: Posle odigranog trefa, Igor otpisuje refe i sada mu ostaje još samo jedan.

12. IGRANJE PARTIJE

 • Igrač koji je prvi licitirao igra prvi. Ako ne igra, onda je igrač sa njegove desne strane prvi.
 • U sansu se uvek igra kroz vodioca igre. Znači pratilac sa leve strane nosioca uvek ide prvi.
 • Prvi igrač stavlja kartu na sto. Drugi po redu odgovara na boju. Treći igrač (ako igra) odgovara na boju. Igrač sa najvećom kartom nosi štih.

Primer 1: Milenko igra Herc-A. Duško stavlja Herc-7. Nikola igra Herc-9. Milenko nosi štih.

 • Kod adutskih igara, igrač koji ne može da odgovori na boju mora igrati aduta. Adut je uvek jači.

Primer 2: Adut je pik. Milenko igra Herc-A. Duško stavlja Herc-7. Nikola nema herca i igra Pik-7. Nikola nosi štih.

 • Kod adutskih igara, igrač koji ne može da odgovori na boju mora i nema više aduta može igrati bilo koju kartu.
 • U sansu i betlu, igrač koji ne može da odgovori na boju može igrati bilo koju kartu.
 • Štihovi 2 - 10 se igraju isto kao i prvi.
 • Na kraju partije broje se štihovi da se vidi ko je prošao a ko pao.
  • Kod adutskih igara i sansa, nosilac mora uhvatiti bar 6 štihova da bi prošao.
  • Kod betla se zahteva od nosioca igre da ne uhvati ni jedan štih. Pratioci ne padaju, izuzev ako jedan od njih nije dao kontru.
  • Pratilac mora da uhvati dva štiha da bi prošao, ili 4 zajedno sa drugim pratiocem.
  • Igrač koje je zvao prolazi ako je zajedno sa pozvanim igračem uhvatio ukupno bar 4 štiha.
  • Igrač koji je dao kontru ili subkontru mora da uhvati sa zajedno sa trećim igračem bar 5 štihova da bi prošao.

13. UPISIVANJE REZULTATA

 • Igrači dobijaju početni broj poena na početku partije, ili bula.
 • Broj početnih bula je po dogovoru. Partija od 100 u troje obično traje 2 sata.
 • Kao nosilac igre, cilj je prolaz, što umanjuje broj bula.
 • Kao pratilac igre, cilj je prolaz, što povećava broj takozvanih supa upisanih protiv nosioca igre.
 • Finalni rezultat je zbir supa i bula.

Primer 1: Evo kako da vodite evidenciju. Upišite tri kolone. Vaše ime i početni broj bula (100 u ovome primeru) ide u srednju kolonu. Leva i desna kolona su za upisivanje supa protiv levog i desnog igrača. Ako igrate u četvoro, dodajte još jednu kolonu za upisivanje supa protiv četvrtog igrača. Supe i bule se automatski sabiraju posle svake partije. "-----" je simbol za refe. "--/--" je simbol za odigrani refe.

Igrač sa leve strane

(Vaše Ime)

100

Igrač sa desne strane

32

90

40

52

--/--

80

62

-----

96

 

70

 

 

 

 

 • Kada je zbir bula svih igrača 0, partija je zavrsena.

Primer 2: Milenko ima trenutno 10 bula, Duško 8 bula, a Nikola -18 bula, Zbir je 0, znači partija je gotova.

Primer 3: Milenko ima trenutno 20 bula, Duško 10 bula, a Nikola -10 bula, Zbir je viši od 0, znači još se igra.

 • Bule se računaju na bazi odigrane igre: prolaz = -Igra*2 a pad=+Igra*2.

  • Pik=2, Karo=3, Herc=4, Tref=5, Betl=6, Sans=7
  • Igra-Pik=3, Igra-Karo=4, Igra-Herc=5, Igra-Tref=6, Igra-Betl=7, Igra-Sans=8
  • Kod kontre, rekontre, subkontre, i mortkontre bule se dupliraju. Znači množenje je sa 2,4, 8, ili 16.

Primer: 4: Milenko je prošao na trefu. Duško je pao, a Nikola prošao. Milenko se spušta 10 u bulama, a Duško diže za 10 a Nikoline bule se ne menjaju.

Primer: 5: Milenko je prošao na Igra-Karo. Duško je prošao, a Nikola pao. Milenko se spušta 8 bula, Duško ostaje na istom, a Nikoline se diže 8 bula.

Primer: 6: Milenko je prošao na Betl. Igor je dao kontru i pao. Milenko se spušta 12 bula, Igor se diže 12 bula, a Duško ostaje na istom.

 • Tradicionalni igrači preferansa koriste termin šešir ili kapa da označe da su presli sa pozitivnih bula u negativne.

Primer: 7: Milenko je prošao na Betl i ispod svog trenutnog rezultata od 8 crta šešir, a ispod šešira piše 4. Znači trenutni rezultat je 4 ispod šešira ili ispod kape.

Primer: 8: Alternativno primeru 5, Duško (koji inace jako loše crta) prolazi na Betl i ispod svog trenutnog rezultata od 8 piše -4.

 • Kada je bar jedan od igrača ima negativne bule (znači ispod kape ili ispod šešira), refe se ne upisuje.
 • Izuzev betla, supe se računaju na bazi odnešenih štihova. Supa = Broj_Štihova*Igra*2
  • Pik=2, Karo=3, Herc=4, Tref=5, Betl=6, Sans=7
  • Igra-Pik=3, Igra-Karo=4, Igra-Herc=5, Igra-Tref=6, Igra-Betl=7, Igra-Sans=8
  • Kod kontre, rekontre, subkontre, i mortkontre supe se dupliraju. Znači množenje je sa 2,4, 8, ili 16.

Primer: 9: Milenko je uhavtio 6 štihova na trefu. Duško i Nikola su pratili i uhvatili po dva štiha. Duško piše 2*5*2 supa protiv Milenka. Nikola isto piše 20 supa protiv Milenka.

Primer 10: Milenko je uhavtio 6 štihova na trefu. Duško je uhvatio 3 štiha a Nikola 1. Duško piše 30 supa a Nikola 10 protiv Milenka.

Primer 11: Milenko je uhvavtio 7 štihova na hercu. Duško je zvao Nikolu i zajedno su uhvatli 3 štiha. Duško piše sve supe 3*4*2 ali zato i pada.

Primer 12: Sekula pada na kontru Igra-tref. Jasmina je dala kontru. Zanci Broj_Štihova*Igra-Tref*2*2(zbog refea) = 5*6*2*2 = 120 supa.

Primer 13: Filip je pao na rekontru igra-pik na refeu. Igor je dao kontru i piše 5*3*2*4(rekontra)*2(refe) = 240 supa protiv Filipa.

 • Pre padu na betl pratioci beleze po 60 supa, a 70 kada je igra-betl.
 • Ako se partija mora prekinuti pre nego što je zbir bula 0, onda dolazi do otpisivanja, ili pođednakog umanjivanja broja bula tako da zbir bude 0.

Primer 14: Nikola ima 20 bula, Duško 30, a Milenko 40. Znači igra se još za 90 (20+30+40) bula. Svi upisuju 30 bula, znači Nikola na -10 bula, Duško na 0, a Milenko na 10.

 • Ako dolazi do otpisivanja a broj bula za koji se igra nije deljiv sa 3, onda se igrači nejednako spuštaju, s time da igrač sa najlošijim bulama se uvek spušta malo više od onog sa boljim bulama.

Primer 15: Nikola ima 24 bula, Duško 34, a Milenko 28. Znači igra se još za 86. Nikola upisuje 28 bula, Duško za 29, a Milenko za 29.

Primer 16: Nikola ima 8 bula, Duško 2, a Milenko 0. Znači igra se još za 10. Nikola upisuje 4 bule, Duško za 3, a Milenko za 3.

14. FINALNI REZULTAT

 • Finalni rezultat = -(Zbir_Vasih_Supa_Protiv_Protivnika)+(Zbir_Supa_Protiv_Vas)+Finalni_Broj_Bula*10

Primer 1: Nikola je zavrsio sa 12 bula, 100 supa protiv Milenka i 100 protiv Duska. Duško duzi Nikolu 80 supa, a Milenko 40 supa. Nikolin rezultat je -(100+100)+(80+40)+12*10 = 40.

 • Rezultat ispod nule je dobar, a izad nule je loš.

Primer 2: U primeru 14, Nikola je zavrsio 40-loš.

 • Iz tradicionalnih razloga, igrači ponekad stavljaju plus znak na dobar rezultat a minus na loš.

15. SPECIJALNA PRAVILA

 • Postoji nekoliko variacija pravila.
 • Spuštanje na pik kada kontra nije data je dozvoljeno kada su svi refei odigrani i (a) igrač je ispod kape ili (b) uvek
 • Ako se igra poslednja partija i dođe do pada (a) Onaj koji je pao pada duplo a protivnici pišu standarnu supu (ne dupliraju) ili (b) Pad se upisuje kao i obično.

16. DOGOVORI

 • Pred početak partije igrači se mogu dogovoriti da koriste par pravila koja vaze samo za ovu partiju. Na primer:

  • Igrač koji stane na licitaciji 2,3,4 ili 5 mora imati bar 3 aduta
  • Igrač koji stane na licitaciji 2,3,4 ili 5 mora imati bar 3 aduta od kojih je najjača karta dama, kralj, ili As.
  • Ako je prvi, igrač koji je pozvan na sansu kreće iz licitacije igrača koje je dao kontru. Ako igrač koji je dao kontru nije licitirao, onda se (1) kreće iz trefa.ako nije data kontra, (2) ili se kreće iz pika, ako je data kontra.
  • Kada neko kaže da polazi na pik, mora da ima bar dva keca, ili adutski štih i kec.
  • U slučaju da jedan od igrača ne prati, pratilac ili nosilac igre se mogu pogoditi na broj štihova.

Primer 1: Miran igra tref, Milenko prati, Duško ne prati. Milenko: "Daješ tri?". Miran: "Da". Miran se spušta 10, a Milenko upisuje 3 štiha i partija se ne igra.

 • Neki ozbiljni igrači kažnjavaju lošu igru s time da se "očigledne" greške kažnjavaju padom. Recimo, ako je zaključeno da je je pratilac A pao zbog očigledne greške pratioca B, B pada umesto A i piše njegove supe.

 

17. ODNOS PROTIVNIKA

 • Pratioci igraju protiv nosioca partije kao partneri. Znači pokušavaju da zajedno odnesu najviše mogućih štihova, cak kada je to na uštrb jednog od pratilaca.

Primer 1: Nikola igra tref. Kreće sa Tref-Damom. Duško štavlja Tref-Kralja. Milenko ima Tref-Asa i Tref-7. Pošto je Duško već stavio jaču kartu od Nikoline dame, Milenko igra Tref-7 jer mu je Duško partner. Milenko će kasnije dobiti štih na Tref-Asa.

 • Igrač koji je pozvan od strane pratioca ili učestvuje zbog date kontre igra da pomogne pratiocu. Znači svaka odigrana karta mora pomoći pratiocu.

Ostavite komentar

Da li pozvani igrac moze da da kontru?


Pozdrav! Zanima me sljedeća situacija (koja mi se dogodila). Ja sam zvao. Prvi pratilac razmišlja hoće li pratiti ili ne. Drugi pratilac je nestrpljiv i kaže (preko reda) da on prati. Odmah potom i prvi pratilac kaže da prati. Ja padnem. Kažnjava li se drugi pratilac? Ako da, kako? Padam li ja svejedno? Hvala.


Molim ako neko može pojasniti, završila je partija i dva igrača imaju isti broj bula u plusu, partija se igra ekipno te me zanima sljedeće: dijele li prva dva igrača poene za odigranu partiju ravnopravno ili je netko privilegiran za veći broj poena i zašto i to prema pravilima preferans saveza Srbije i Vojvodine.


Milenko igra nakon licitacije tref. Ja ne idem. Duško kao treći ide. Zove mene. Dali ja sada mogu dati kontru?


Ne možete. Kontru može dati samo igrač koji je došao.


Ako su odigrana sva tri dogovorena refea i niko nije ispod kape, da li mora kontra na piku, odnosno, moze li samo jedan igrac da prati igraca koji lgra ?


У том случају се пише пролаз играчу који је лицитирао, а осталима се не пише ништа без обзира да ли су пратили или не.


Hvala neizmjerno mnogo na ovom sajtu. Vratili smo se preferansu nakon 12 godina pauze...pola toga smo zaboravili ali vas sajt nas je spasio. Najbolja igra ikad!


1

A šta je sa sedmom i posljednjom igrom, igra broj osam, igrom Preferans. Zašto u pravilima piše da ima šest igara, gdje je igra Sans posljednja igra. Moze odgovor


Ima 6 igara: pik, karo, herc, tref, betl i sans. Koje su sedma i osma?

Mislim da je pitanje da li se igra Preferans kao posllednja opcija? Znaci licitira se posle igre sans a znaci da morate odneti svih deset ruku.


Pogrešno ste opisali polaz na kontru u sansu. Ako polazite bez licitacije pozivajućeg, morate to učiniti iz pika a ne iz trefa.


24

Ako jedan igrač ide a drugi ne,da li igraju dvojica-izvođač i pratitelj?Ili igraju sva trojica,a igraču koji ne prati,ako i osvoji štihove,ne pišu mu se supe?Da li njegovi štihovi idu idu izvođaču,ili pratitelju?


Treći ne igra u tom slučaju. Samo dvojica.


Igra i igrać koji ne prati. On piše nula supa. Svi štihovi koje osvoji, pišu se igraču koji prati.


Igrači preferansa se kunu da je to najbolja i najkompliciranija kartaška igra dok to isto tvrde igrači bridža. Jel može netko odgovoriti koja je od te dvije zapravo ''najbolja''?


Bridge svakako, po svim kriterijumima. Licitacija je neuporedivo komplikovanija, odigravanje takodje. Igra se sa 52 karte. Od prosle godine bridge je olimpijska disciplina. Svi igraci bridgea znaju preferans, 1% igraca preferansa znaju bridge, Najveci deo vrhunskih sahista igra bridge. Bridge ima svetsku bridge organizaciju, Evropska i svetska prvenstva se redovno igraju u svim kategorijama (omladina, zene, seniori, miks parovi. Pozdrav Bridge je zivot,ostalo su sitnice!


Najbolja i jako zarazna je slovenska verzija igre TAROK :)


Mislim da je bridge teži jer se mora u licitaciji uskladiti sa partnerovim kartama.O bridgu je napisano puno knjiga.


Igrač A igra betl. Igrač B mu daje kontru. Igrač A pada i diže se za 24. Koliko supe upisuju igrač B i igrač C?


Igrac B u ovom slucaju upisuje kompletnu supu: 240 poena. Igrac C ne upisuje nista.


U mom kraju je običaj da se na betl ne daje kontra, baš zato da partneru ne uzmeš supu. A i glupo je davati kontru na betl, jer to praktički nikako ne možeš procijeniti...


Da li postoji varijanta prefa za ipad i gde mogu da je download. Isto pitanje ali za windows 10


Ja kapiram pravila I ostalo osim bodovanja. Zaista komplikovano je za pamcenje.


da mi neko objasni cuo sam za izraz bela, doduse sa madjaricama sta tacno to znaci i kakva joj je uloga u igri odnosno kad se primenjuje.
HVALA!!!

Bela u preferansu oznacava kralja i damu istog znaka, dok su recimo kec i dama - makaze!


Bela nije pojam iz preferansa.


Belom se naziva kombinacija kralja i dame u istoj boji. Znači, kad neko ima kralja i damu u istoj boji, kaže se da ima belu.

Pitanje:
1 igrač igra PIK
2 igrač dolazi
3 igrač dolazi
2 igrač daje kontru i pada
Da li je treći igrač imao rezon za dolaz sa dva aduta u piku i dva dupla popa?
Hvala!

To je vrlo tesko oceniti. Po mom misljenju, dosta zavisi da li je neki od aduta "noseci".

DA, imao je duplog popa u piku!

nema rezon za dolaz na pika, dva asa,ili dva adutska stiha,ili as i adutski stih,bez toga se na pika ne dolazi. Ako procenis da treba da dodjes bez ovakvih karti,zavisi sta je kupovina,onda dajes kontru ako se prvi pitas,ili uzimas bulu ako drugi igrac da.

Ja bih onda rekao da je imao rezona.

Dali moze neko da mi odgovori?
Ako je izlicitiran sans i jedan igrac odustane,a drugi prati i zove ovoga da igraju zajedno,dali postoji pravilo da ovaj sto je pozvan mora igrati tref kroz odigravaca ako ni jedan od ove dvojice nije licitirao boju pre zakljucene licitacije?

To je nepisano pravilo, ali važi među svim iskusnim igračima preferansa. Onaj ko zove bi trebalo da računa sa tim da će pozvani igrati tref.

Poslednja igra ,tref, dupla platka. Pratilac daje kontru, igrac vraca re. Pada pratilac, uzeo je 4 stiha. Kako se upisuje? Da li se 1. igrac spusta 40, a pratilac pada 80, ili drugacije!

Nemogu da instaliram preferans na windows 7,molim zaopciju preferansa koji može da se instalira, igrao sam ga na windows xp sa velikim zadovoljstvom. veliki pozdrav

Zanima me zašto prvi može ponoviti licitaciju?Toga u briđu nema.Ako drugi kaže 5,zašto prvi ponavlja 5?Ako je drugi licitirao pet,onda vjerojatno misli igrati tref,ili jaču licitaciju.Prvi bi trebao licitirati betl,ili dalje.Zašto prvi ponavlja licitaciju?

Pa baš zato što je prvi (od ruke). Njemu se daje mala prednost u toj ruci.

sa dobrim igracima je zadovoljsto igrati

kako napraviti raspored sa15 igraca u 7 kola svako sa svakim bez ponavljanja

Hello, I am working on a game Serbian preferans, which will work on computers and mobile phones (Android + iOS).

I have 2 questions please:

1) If a player bids "2", can another player say "i ja" (same)?

2) The card indices: are "A K D J 10 9 8 7" okay or should I better use "A K Q J 10 9 8 7" in my game?

Please reply in English, thanks

Hi,

1. No

2.Q is better than D.

Regards


Moze li se dati kontra na uver betl? Rekeontra, svakao, ne!

kada je igrac ispod sesira ili u minusu, da li mu refa vazi ako ima neku ne odigranu? sto znaci, da li igrac unosi refu pod sesir?

Broji se, naravno. Samo se ne mogu pisati novi refei ako neko ode u minus.

ja imam jedno pitanje :) da ne znate neki sajt gdje se moze igrati online preferans

igrač igra sans- 1.igrač idem,drugi igrač ne idem,idemo zajedno, nemam kontru,pitanje je sledeće: da li pozvani igrač može da da kontru?

Позвани играч не може да да контру, јер се њему у сваком случају не пишу бодови, и ако се прође и ако се не прође.


Da li bi neko mogao da mi kaze koje karte predstavljaju J, Q, K i A u kod madjarica?

J znak dole, Q znak gore, K na konju, A dva znaka gore

Imam dva pitanja. Novi sam u preferasnu. Shvatio sam pravila, ali me jos nesto interesira.
Kako je najbolje otvoriti betl? Mislim kada moram igrati cilj mi je bacati cim manje karte?

I jos me interesira(ne znam dal sam dobro shvatio): Kada protivnik zove herc npr. Ja igram. Ja moram uzeti barem 2 stiha?

ako si ti taj koji vodi igru, a moras da igras prvi, najbolje je da krenes 7 ili 8 iz znaka gde imas te dve karte vezano. ili iz solo 8.sto se tice drugog pitanja, ako sam dobrovoljno pratis igru, moras uzeti 2 stiha, ali ako te treci igrac zove, morate zajedno odneti 4. ako ne odnesete samo on pada.

Za pracenje igre si dobro shvatio, moras uzeti bar 2 ruke.Sto se betla tice, naravno cilj je da ne uzmes ni jednu ruku. Shodno tome, trebalo bi da krenes sto manjom kartom, na primer sedmicom.

Ima i osma igra preferans stim sto levi krece dva puta uzastopno a glavni igrac mora da uyme svih 10 stiha. Svi su obaveni da idu. Ako igrac uyme 10 stiha oba igraca su pala. Racuna se 20 UVEK

to je izmisljanje preferansa,kao i u sahu sto beli ima dva poteza na pocetku partije,to je bezveze skroz


Pitanjie. Da li je opravdan dolaz na igru kao drugi ako imas trecu damu, duplog i keca u duzini, nemas adute a igrac kupio slabo.

treba da pratis kada je treci igrac odustao od licitacije, ako je prethodno licitirao :) mala je verovatnoca da neko licitira na boju u kojoj ti imas keca, kralja i damu u duzini, ali moze da se desi ako mu je to najduza boja, a ima dobre pratece karte. ako je to slucaj, onda je gotovo sigurno da igrac koji vodi igru igra bez boje. :)dok, npr, ako je kupio obe karte u boji u kojoj ti imas keca, kralja i damu, velika je verovatnoca da odneses nesto :)

Gde se moze on-lajn odigrati po neka partija preferansa.

Jedna od najboljih kartaskih igara PREFERANS , Igram je jedno 20 i kusur godina . Citao pravila i uocio jedan veliki nedostatak u igrama o cemu je rec : vi ste nabrojali 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i 7. igru Sans pa mi sada nije jasno zasto se zove igra Preferans kada po vama ne postoi igra Preferans bilo bi normalno da je zovete Sans koi postoi i koi znam isto vrlo dobro da igram, Postoi i osma igra koju vi uopste niste naveli pod brojem 8 a zove se PREFERANS , isto kao i Sans , isto levi igrac pada prvi samo sto igrac koi odigrava mora da nosi svih DESET stihova a ostala dva igraca moraju da prate isto kao i u 6. igri betli isto kontra kao u betliju i pisanje je isto ko u betlijusamo naravno vise 8 * 2 (igra + 2 )

To se retko gde igra.
A i prilicno je dosadna :)

samo me zanima jedna stvar
da li si u obavezi da zoveš igru ako imaš 6 štiha ili možeš da licitiraš ?

jer ja ako imam jake karte možda hoću na sans da idem i ne vidim potrebu da zovem igru

Sve zavisi od "dogovora"Ali precutni dogovor bi trebalo da bude da si obavezan da zoves igru, tj. da u slucaju da neko padne (kontrom ili dolazom) zbog prepostavke da nisi imao 6 stihova, trebalo bi da preuzmes padOvo narocito vazi u slucaju da si posedovao 6 aduta

Niste u obavezi, samo rizikujete da neko posle vas zove igru, pa da izgubite mogućnost da igrate.

najbolja igra koju sam igrao, a znam mnoge adutske igre... samo ako igras sa nekim ko nema iskustva mnogo se nerviras :-) A sa madjaricama je posebno zadovoljstvo igrati. Svaka cast na objasnjenju igre.

Čini se komplikovanije nego što zaiste jeste, ali mi je jako žao što objašnjenje nije dato pod pretpostavkom da se koriste takozvane "mađarice", jer velika većina sa njima igra igre sa 32 karte.

Po nasim saznanjima, malibroj ljudi uopste zna da igra sa madjarskim kartama. Uputstvo je napisano za francuske karte, jer njih svi poznaju. Princip igranja je identican, samo se karte razlikuju.


Znam da se samo karte razlikuju, izgleda da onda ja živim u takvoj sredini, svi preferans i meksiko (za koji mi je žao što nema pravila ovde) igraju sa mađaricama, ali baš svi. Inače, koga interesuje, sa mađarskim kartama redosled boja po jačini je zelena (2), tikva (3), crvena (4) i žir (5). Poz!

Konačno su objavljena i pravila igre meksiko. :-)


mnogo teska igra

Vredi da se nauci ;-)