Tač - pravila

kategorija Igre sa izbacivanjem karata
objavljeno 12.9.2017.

Tač je jednostavna igra, koju najčešće igraju deca, ali može biti odlična zabava za celu porodicu.

Broj igrača

Tač uobičajeno igraju od 2 do 4 igrača, ali, dodavanjem špilova, moguće je povećati i broj igrača.

Špil

Igra se sa standardim špilom od 52 karte. U slučaju večeg broja igrača, može se igrati sa dva špila.

Deljenje

Na početku, svako dobija isti broj karata. U slučaju 2 igrača, svaki dobija po 26, u slučaju 3 igrača - po 17, u slučaju 4 igrača - po 13 ili 26 (u zavisnosti od toga da li se igra sa jednim ili sa dva špila)... U igri sa 3 igrača, ostaće jedna karta viška, pa se bilo koji kec spušta na sredinu (licem na gore) i on predstavlja prvu kartu centralne gomile. Karte koje su dobili, igrači bez mešanja okreću licem na dole na gomilu ispred sebe. Te karte predstavljaju zatvorenu gomilu svakog od igrača.

Početak igre

Igrač koji je prvi na redu otvara kartu sa vrha svoje zatvorene gomile i, ako je kec (dvojka u slučaju tri igrača), spušta je na centralnu gomilu. Karte se na centralnoj gomili ređaju u rastućem nizu - A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K... U tom slučaju otvara sledeću kartu i igra dalje dok može. Ako karta koju je igrač izvukao sa svoje zatvorene gomile ne može da se stavi na vrh centralne gomile, igrač je stavlja okrenutu licem na gore pored svoje zatvorene gomile i na taj način počinje da formira svoju odbačenu gomilu.

Sledeći igrač otvara svoju prvu kartu i stavlja je na vrh centralne gomile, ako je to moguće. Znači, igrač ima pravo da baci kartu na centralnu gomilu ukoliko ta karta nastavlja rastući niz u odnosu na kartu koja se već nalazi na vrhu centralne gomile. Osim spuštanja karte na centralnu gomilu, igrač je dužan da spusti svoju kartu na odbačenu gomilu bilo kog od igrača, ako ta karta nastavlja rastući niz. Ako ima više mogućnosti, igrač slobodno bira da li će kartu staviti na centralnu gomilu, ili na odbačenu gomilu nekog od igrača.

Na početku igre, dok nije postavljen prvi kec na centralnu gomilu, igrači nemaju pravo da svoje karte stavljaju na odbačene gomile drugih igrača.

Tok igre

Na početku svakog poteza, igrač je dužan da proveri da li kartu sa vrha svoje odbačene gomile može da stavi na vrh centralne gomile, ili na vrh odbačene gomile nekog drugog igrača!

Tek kada je iscrpeo sve poteze sa odbačenom gomilom, igrač uzima kartu sa vrha svoje zatvorene gomile. Kada podigne kartu sa vrha svoje zatvorene gomile, igrač je dužan da je postavi na vrh centralne gomile ili na vrh odbačene gomile nekog od saigrača, ukoliko je to moguće. Tek ako to nije moguće, igrač spušta kartu na vrh svoje odbačene gomile.

Tokom igre, kada igrač istroši svoju zatvorenu gomilu, bez mešanja okreće svoju odbačenu gomilu (koja tada postaje zatvorena gomila) i nastavlja da igra.

Kada centralna gomila dodje do kralja, nastavlja se dalje kecom...

Tač

Ako se desi da je igrač mogao da spusti kartu sa zatvorene ili odbačene gomile na centralnu, ili gomilu nekog drugog, a nije to učinio, neko od saigrača treba da kaže "TAČ!". Tada igrač od svih saigrača dobija po jednu kartu sa dna njihovih zatvorenih gomila. Te karte stavlja na dno svoje zatvorene gomile.

U toj situaciji, igrač prekida taj potez i igra sledeći igrač.

Obavezan redosled

Da rezimiramo, ovo je obavezan redosled kog se moraju pridržavati svi igrači:

  1. Sa vrha svoje odbačene gomile na centralnu gomilu.
  2. Sa vrha svoje odbačene gomile na odbačenu gomilu nekog drugog igrača.
  3. Stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na centralnu gomilu.
  4. Stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na odbačenu gomilu nekog drugog igrača.
  5. Ako ništa prethodno nije moguće - stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na svoju odbačenu gomilu.

Igrač nastavlja potez sve dok ne bude prinuđen da stavi kartu na svoju odbačenu gomilu. Ako naruši redosled, bilo ko od igrača može reći "TAČ!".

Cilj igre i pobednik

Cilj igrača u igri Tač je da da izbaci sve karte. Pobednik je onaj ko prvi uspe da ostvari ovaj cilj.

Ostavite komentar

U pravilima postoji jedna protivrečnost: "Ako ima više mogućnosti, igrač slobodno bira da li će kartu staviti na centralnu gomilu, ili na odbačenu gomilu nekog od igrača." "Da rezimiramo, ovo je obavezan redosled kog se moraju pridržavati svi igrači: Sa vrha svoje odbačene gomile na centralnu gomilu. Sa vrha svoje odbačene gomile na odbačenu gomilu nekog drugog igrača."


4

U pravilima postoji jedna protivrečnost: "Ako ima više mogućnosti, igrač slobodno bira da li će kartu staviti na centralnu gomilu, ili na odbačenu gomilu nekog od igrača." "Da rezimiramo, ovo je obavezan redosled kog se moraju pridržavati svi igrači: Sa vrha svoje odbačene gomile na centralnu gomilu. Sa vrha svoje odbačene gomile na odbačenu gomilu nekog drugog igrača."


3

Kako se dele karte na početku?


Za pismene pise na pocetku


30