Pasijans - pravila

kategorija Igre za početnike
objavljeno 1.7.2010.

Obično se varijanta pasijansa Klondajk pasijans (Klondike solitaire) naziva jednostavno - Pasijans. Negde se naziva i Patience (igra strpljenja).

Pasijans se igra sa standardnim špilom od 52 karte. Igra pasijans počinje sa 28 karata raspoređenih u sedam kolona. Prva kolona sadrži jednu kartu, druga dve i tako sve do poslednje kolone. Poslednja karta u svakoj koloni je okrenuta licem na gore, dok su ostale okrenute licem na dole. Karte se na početku igre Pasijans slažu na sledeći način: jedna karta se okrene licem na gore, pa do nje 6 karata licem na dole sa desne strane. Zatim se na prvu levu kolonu od onih okrenutih na dole stavlja jedna karta okrenuta licem na gore, a na ostale licem na dole. Tako se radi sve dok na vrhu svake kolone ne bude po karta okrenuta licem na gore. Početna postavka karata bi trebalo da izgleda kao na slici dole. Ostatak špila se stavlja sa strane i odatle se vuku karte. Potrebno je iznad podeljenih karata odrediti četiri pozicije na koje će se kasnije dodavati karte.

pasijans deljenje karata - početna pozicija

Početna postavka karata u igri pasijans

Tok igre

Na predhodno određene 4 pozicije iznad podeljenih karata se slažu karte. Svaka pozicija odgovara jednom znaku. Da biste počeli da slažete karte na bilo koju od pozicija potrebno je prvo postaviti keca u određenom znaku na tu poziciju i potom na njega dodavati 2, pa 3... redom u tom istom znaku. Logično, pozicija je popunjena kada se na nju postavi poslednja karta u tom znaku (kralj).

pasijans - postavljanje keca

Karte u podeljenim kolonama možete pomerati sa jedne na drugu kolonu i to samo na kartu koja je za broj veća od nje i koja je suprotne boje (crno - crveno).

pasijans - premestanje karata

Ukoliko se jedna kolona isprazni i ostane prazno polje, na tu poziciju možete staviti kralja, ili celu kolonu u kojoj je prvi (najbliže stolu) kralj.

pasijans - premestanje kralja

Kada pomerite kartu sa kolone, okrećete sledeću kartu koja je bila pod njom licem na gore i gledate da li postoji mogućnost pomeranja na neku drugu kartu ili neke karte na nju. Kada nestanu mogućnosti premeštanja karata sa jedne na drugu kolonu, sa špila koji ste ostavili sa strane izvlačite kartu i tražite mogućnosti premeštanja ili stavljanja na neku od 4 pozicije iznad. Izvlačenje karata sa špila je moguće na više načina:

  • okretanje po 3 karte odjednom. Može se odrediti ograničenje od 3 ciklusa, ili se pasijans može igrati bez ovog ograničenja.
  • okretanje po 3 karte odjednom, ali tako da se u svakom ciklusu obrće redosled otvaranja ovih grupa od po 3 karte
  • okretanje jedne po jedne karte. Može se uvesti ograničenje jednog prolaska kroz špil, ili se može igrati bez ovog ograničenja.
  • neke varijacije čak dozvoljavaju da se okreću po 3 karte, pa da u jednom trenutku igrač može odlučiti da okreće po jednu kartu. Ako to učini, igrač se više ne može vratiti na deljenje 3 po 3 karte.

pasijans - premeštanje sa špila

Možete premeštati više od jedne karte sa jedne kolone na drugu.

pasijans_premestanje_grupe_karata

Bodovanje

U igri Solitaire u Windows-u, bodovanje se vrši na sledeći način: Za svaku kartu izvučenu sa špila na sto se dobija po 5 poena. Za svaku kartu prebačenu sa stola na "temelj" (4 kolone u gornjem desnom uglu) se dobija po 10 poena. Savet: nemojte karte prebacivati direktno iz špila u tmelj, jer ako je prvo spustite u neku kolonu na stolu dobijate još 5 poena. U Solitaire igri u Windows-u postoje i bonus poeni. Oni se računaju po sledećoj formuli (za igre koje traju preko 30 sekundi): 700.000/broj sekundi od početka igre. Ako igra traje kraće od 30 sekundi, ne dodeljuju se bonus poeni.

Cilj

Cilj igre Pasijans je da poređate sve karte po redu na sve 4 pozicije. Pritom, u igri u Windows-u se računa i broj poena. Maksimalni broj poena koji možete osvojiti je 24113.

Ostavite komentar