Raub - pravila

kategorija Adutske igre
objavljeno 13.11.2010.

Raub je veoma popularna igra kod nas. Inače, reč raub potiče iz nemačkog jezika i znači 'razbojništvo'. U igri je od 2 do 4 igrača i uvek igra svako za sebe (nema igre u parovima). Igra se u smeru kazaljke na satu.

Karte za igranje

Raub se igra ili sa standardnim skraćenim špilom od 32 karte (poređane po jačini: A,K,Q,J,10,9,8,7) ili sa mađarskim kartama - umesto znakova herc, tref, pik i karo su znakovi tikva, list, žir i srce. Karte same po sebi ne nose nikakve bodove već svako nošenje predstavlja jedan poen, bez obzira kojom kartom je odnešeno.

Kako izgledaju mađarske karte?

 

madjarske karte - tikva, list

madjarske karte - žir, srce

 

Gde je:

mađarice - kec - kec

mađarice - kralj - kralj, pozicija znaka mu je ista kao kod dame (slika ispod), ali samo kraljevi imaju krunu

mađarice - dama - dama, karta koja po poziciji znaka liči na kralja (znak se nalazi u gornjem delu karte) ali slika nema krunu

mađarice - žandar - žandar, po slici liči na damu ali je pozicija znaka spuštena

Cilj

Svaki igrač ima 4 karte u ruci (što znači da će u toj partiji biti i 4 nošenja talona), pa je cilj svakog da odnese što veći broj ruku. U nekim situacijama postoji obavezan broj ruku koji igrač mora da odnese da bi "prošao" (da ne bi dobio penale), ali o tome malo kasnije.

Deljenje

Svakom igraču delilac podeli prvo po 2 karte, zatim jednu kartu okreće licem na gore i stavlja između njih (na talon) i potom svakom podeli po još dve karte. Karta na talonu, koja je okrenuta licem na gore je predlog za aduta.

Određivanje aduta

Postoji nekoliko scenarija na koji način se određuje adut. Prvi scenario je ukoliko je karta koju je delilac okrenuo u toku deljenja sedmica bilo kog znaka, taj znak automatski postaje adut i obavezuje delioca da odnese minimum jednu ruku od ukupno četiri da bi prošao (pod terminom prošao se misli da ne dobije penale). Drugi scenario je ukoliko delilac okrene neku jaku kartu, npr. A ili K, ili bilo koju drugu kartu nekog znaka za koju smatra da mu može koristiti u igri, delilac ima pravo da pre nego što pogleda svoje karte odredi taj znak kao adut (u daljem tekstu RAUBUJE), pri čemu mora glasno da kaže "Raub!" i time obavesti protivnike da je taj znak određen kao adut. U ovom slučaju delilac je dužan da odnese dve ruke. U oba ova scenarija, delilac mora da uzme za sebe tu kartu koju je raubovao. Treći scenario je ukoliko delilac okrene kartu koja je slaba ili delilac proceni da sa njom ne povećava svoje šanse za pobedom, npr 8,9,10.., tada ima pravo da pogleda svoje karte i na osnovu njih proceni da li mu odgovara znak koji je predložen za aduta. Ukoliko mu ne odgovara, govori "Dalje!" i igrač s desne strane se sledeći pita. Ukoliko ni njemu ne odgovara znak koji je okrenut govori "Dalje!" i prenosi se red na sledećeg igrača. Ako u celom krugu ni jednom igraču ne odgovara znak (ili iz taktičkih razloga ne želi da raubuje, već možda čeka da to učini neko drugi), delilac okreće sledeću kartu licem na gore sa ostatka špila i ponovo se pita. Ako i u ovom krugu niko ne raubuje, okreće se još jedna karta i ako se ni tada ne odredi adut bacaju se karte, mešaju, delilac se pomera za jedan u desno, a upisuje se REFA (o njoj malo kasnije). Ukoliko druga ili treća okrenuta karta bude sedmica, pravilo iz prvog scenarija ne važi, odnosno posmatra se kao i svaka druga karta.  Međutim, ukoliko nekom od igrača odgovara znak koji je predložen za aduta, bio on delilac ili neki drugi igrač, kada dođe red na njega da se pita, ima pravo da raubuje pri čemu glasno govori "Raub!" ali nema pravo da uzme za sebe tu kartu. Kartu koja je raubovana ima pravo (ne mora) da uzme onaj igrač koji kod sebe ima sedmicu u tom znaku i nju menja za kartu koja je dole. Znači, igrač koji je u ovom scenariju raubovao ima pravo da uzme raubovanu kartu samo ukoliko ima sedmicu u tom znaku koju zamenjuje raubovanom kartom. I u ovom scenariju igrač koji je odredio aduta ima obavezu nošenja minimum dve ruke.

Posle određivanja aduta uvek se prvi pita igrač koji je raubovao.

Zamena karata

Nakon što je neki znak raubovan igrači izbacuju one karte za koje misle da su im nepotrebne u toj partiji, stavljaju ih sa strane okrenute licem na dole i te karte više ne učestvuju u toj partiji. Igrač može da ne izbaci ni jednu kartu (da zadrži one karte koje su mu u startu podeljene), ili da zameni jednu, dve, tri ili sve četiri karte. Delilac svakom igraču deli iz ostatka špila onaj broj karata koji je svaki od igrača bacio. Npr: igraju osobe X, Y, Z i K, gde je X delilac. X ne menja ni jednu, Y menja 1, Z 3, a K 2. Dakle X deli osobi Y jednu kartu, igraču Z tri a igraču K dve nove karte. Izuzetak je kada igrač menja sve četiri karte, tada mu delilac deli dve karte, pa jednu ali okrenutu licem na gore da je vide ostali igrači, pa još dve karte. Međutim ovo pravilo važi samo za igrača koji prvi po redu menja sve 4 karte (ukoliko postoji više igrača koji menjaju sve 4 karte), dok ostali dobijaju regularno samo 4 karte okrenute licem na dole. Ako samo 1 igrač menja sve 4 karte opet važi pravilo dve licem na dole, jedna licem na gore i dve licem nadole, jer se posmatra kao prvi (u ovom slučaju i jedini) koji menja sve 4 karte. Npr: X menja 2, Y 4, Z ništa i K 4. X dobija dve nove karte, Y dve licem na dole, jednu licem na gore i dve licem na dole, Z ništa i K četiri licem  na dole.

U slučajevima kada igrač ima 5 karata u ruci pre početka partije (kada promeni 4 karte a dobije 5 jer je prvi menjao sve četiri, ili kada je predlog za aduta sedmica koja se automatski raubuje i  mora da je uzme za sebe, ili kada raubuje pre nego što pogleda svoje karte gde takođe mora da uzme raubovanu kartu), tada taj igrač nakon menjanja karata koje je dobio deljenjem mora da izbaci jednu kartu iz ruke za koju misli da mu je najnepotrebnija.

Postoji još jedan slučaj kada igrač može da ima 6 karata u rukama, a to je kada raubuje ili sedmicu automatski ili pre nego što vidi svoje karte, nakon čega uzima raubovanu kartu za sebe a potom prvi promeni sve 4 karte koje su mu podeljene, umesto kojih dobija 5, plus raubovana karta, ukupno 6. U toj situaciji igrač je dužan da izbaci dve karte iz ruke.

U slučaju trećeg scenarija pri određivanju aduta, ako neko od igrača prilikom zamene karata dobije sedmicu u znaku aduta on i dalje ima pravo da nju zameni kartom koja je raubovana (nije obavezan da to učini ukoliko ne želi).

Igrač nema pravo da zameni raubovanu kartu ni u jednom slučaju.

Tok igre

Nakon što je adut određen, igru počinje igrač koji je raubovao. Može početi igru bilo kojom kartom, a ostali igrači su dužni da odgovore na taj znak ukoliko imaju kartu tog znaka u rukama. Ukoliko svi igrači odgovore istim znakom, ruku nosi onaj igrač čija je karta u tom znaku najjača. Ako igrač koji se prvi pita započne ruku znakom koji nije određen kao adut, svi igrači moraju da odgovore tim znakom ako ga imaju u ruci. Ako neko od igrača nema taj znak, mora baciti kartu koja je u znaku koji je odrećen kao adut. Ukoliko je on jedini koji je bacio adutski znak, on nosi tu ruku i počinje sledeću (bez obzira koje jačine je ta karta). Ukoliko više igrača nema znak (koji nije adutski) kojim je započeta ruka, tada su svi obavezni da bace po kartu u adutskom znaku. Ruku nosi onaj igrač čija je karta u adutskom znaku najjača. U slučaju da neki igrač ili više njih nema znak kojim je započeta ruka i nema u rukama ni adutski znak, tada može da izbaci bilo koju kartu iz ruke (naravno preporučuje se da izbaci najslabiju kartu), a ruku nosi ili najjača karta u znaku kojim je započeta ruka ukoliko niko nije bacio kartu u adutskom znaku, ili jedina adutska karta, ili najjača karta u adutskom znaku ukoliko ih je više, u zavisnosti od trenutne situacije.

Ako igrač koji se prvi pita započne ruku kartom u adutskom znaku, svi su opet dužni da odgovore adutskom kartom (kartom u tom znaku). Opet nosi najjača karta. Ukoliko neki igrač nema kartu u adutskom znaku baca bilo koju drugu kartu i ona u toj ruci nema nikakvog uticaja.

Sledeću ruku uvek počinje onaj igrač koji je odneo prethodnu.

Refa

Već je objašnjeno kada nastaje refa. Ona nema nikakvog uticaja na igru, samo utiče na bodovanje. Ako je u jednom deljenju određena refa, na kraju sledećeg deljenja kada se sabiraju i oduzimaju poeni sve se računa duplo. Ako je u dva uzastopna deljenja proglašena refa u sledećem deljenju se NE računa sve puta četiri, već se i u tom ali i u narednom deljenju sve računa duplo. Ovo važi za neodređeni broj refa.

Refa se obeležava horizontalnom crtom.

refa

Bodovanje

Svi igrači počinju sa 21 poenom. Svaka odnešena ruka predstavlja -1 poen. Pobednik je onaj koji prvi dođe do 0 poena. U jednoj partiji je dakle maksimum -4 poena koje jedan igrač može uzeti. Igrači koji ne odnesu ni jednu ruku u partiji dobijaju +2 poena. Međutim ukoliko je automatski raubovana sedmica (scenario 1), tada je delilac u obavezi da odnese bar jednu ruku. Ukoliko ne odnese ni jednu nakon te partije mu se piše +3 poena. Ako odnese jednu ruku -1 poen, dve -2, idt. Ako su u pitanju scenario 2 i 3, gde se igrač obavezuje da mora odneti 2 ruke, tada u slučaju da odnese samo jednu ide +3 poena na kraju partije, a ako ne odnese ni jednu +4. Na refi se sve računa duplo.

Ostavite komentar

Ako sam ja zvac i na 1 sam,a ovaj sto dodje je isto na 1. Ja hvatam prvi stih,on drugi,ostala dva ja. Ko je izašao partiju?


ovo je najosnovnija vrsta Rauba. Mi u NS pisemom -4 ako je pao onaj ko je raubovao cak i ako je odneo jedan stih. A ne -3. Takodje u toku igre narocito ako je vise igraca na malim poenima pobedio je onaj koji prvi uhvati tj kaze AUS. Jer sta se moze desiti. Ja sam imao 1 i moj drug. On uzima prvis tih i vice AUS, no kako je on raubovao on mora da uhvati 2 i dakle ne moze jos uvek reci AUS. Sledeci stih uzimam ja i ja sam prosao i vicem AUS. Pobedio sam ja cak i ako je on uzeo sledeca tri. Posto ima dosta igraca ziherasa koji vole da polako klize ka nuli, uvedeno je pravilo MUS U KRUG koje mozes jednom da iskoristis u toku igre. Igrac koji pokrene MUS u krug naterao je sebe i sve igrace da igraju RAUB na svom deljenju bez obzira na kartu. To povecava dinamiku i produzuje igru jer ziher sada ne pali. Narocito je lepo kad se svi udruze da ruse najboljeg. Odes na 3 pa te drustvo lepo digen na 13. Prelepa igra. pozdrav


1

Ima li igde da se igra raub online?


Da li,nakon odredjivanja aduta,igraci mogu da odustanu od igranja te ruke(kao fold u pokeru)? Nasao sam to pravilo na internetu. Pravila se pomalo razlikuju na razlicitim sajtovima. U nedoumici sam koja pravila da koristim?


Nije opisan mus, kao i slučaj kada se podele po 4 karte, pa za poslednjeg više nema karata.


Pozdrav svima,
1. raub je, po meni, najbolja adutska igra i radije ga igram od preferansa;
2. mislim da si je previše komplikovano objasnio što ne znači da kritikujem nego smatram da nije baš razumljivo za početnike;
3. mislim da je za početnike najbitnije da zapamte da je to adustka igra, da se uvek mora odgovarati bojom tj. ne može se taktizirati, da se se boja uvek određuje na početku svakog deljenja, ... i onda samo praksa ...,
4. po meni je najsličnija Microsoft-ovom Heartsu pa ko je to igrao biće mu jasnije,
5. i na kraju preporučujem sajt http://bs.wikipedia.org/wiki/RizoRaub
gde je čovek objasnio u pet rečenica,
6. Raub je veoma "zarazna" igra, partije kratko traju, početnici je lako nauče pa se slatko igra na letovanju, zimovanju, ...

Pa ne bih se baš složio s tobom Nebek da je Raub najbolja adutska igra. Ipak je Belot kralj svih adutskih igara i minimum deset puta bolji i zanimljiviji od Rauba.


prvo, igra je mnogo prostija nego što je opisano, puno objašnjavanja zbunjuje, za početak licitirajte najprostije pa dodajte ostalo jedno po jedno. inače može da igra i više od 4 igrača i tada bude pravo razbojništvo. pravila mogu da se dogovaraju i nisu standardna. prvi igrač može da raubuje bilo koju kartu ako oće, a može da kaže dalje treće itd. sve je stvar dogovora

Ima li kakva manje komplicirana verzija??
Ja nista ne kontam... :zzz :-)

Moze neko da mi posalje link sa kojeg bih mogao da igram rayb na internetu :lol:

zna li neko da li postoji neki sajt da se skine raub igra?

A mus i permus?
Jel to bese u raubu?
Kada neki igrac dodje na ispod 10 bodova odnosno na ispod 5 bodova. U tom slucaju neko od ostalih igraca moze da pre deljenja kaze mus pa bese karta koja je na talonu automatski postaje adut. Ili u slucaju da neki igrac ima ispod 5 bodova neko od ostalih igraca pre podele moze da trazi permus pa je takodje ta karta na talonu adut i na sve to ne mogu da se menjaju karte... Nisam igrao odavno raub ali cini mi se da su mus i permus u raubu

naravno da postoje mus i permus... ne znam odakle vam to da ne postoje i igra se bas tako kako je tas rekla


Mus, musati moze onaj koji dijeli, tada svi idu duplo, refa se odgađa na sledeću, ako je ima.
Delilac okrene licem dole kartu i kaze mus, na sebe uzima obavezu da odnese 2 ruke. Onaj koji je pri izlasku njemu mus ne štima jer ide na nesigurno a svi moraju ići.


Ja sam igrao raub sa musom i permusom, ali ne znam je li to zvanično pravilo igre.

I mus i permus traži igrač koji ne deli. Kod musa karta na talonu automatski postaje adut, nebitno ko zove partiju. Kod permusa se talon postavlja licem na dole i ne okreće se dok igrači zovu; tek kad neko pozove partiju, ima pravo da okrene talon i vidi šta je dobio.

I mus i permus se moraju tražiti pre nego što karte počnu da se dele, jer je poenta da niko ne zna unapred kakve karte će dobiti i šta će biti na talonu. Kad se igraju mus i permus ne važi refa, odnosno neko od igrača MORA da zove partiju. Ako niko ne zove, igra se kao da je zvao delilac, to jest on mora da uzme dva štiha da bi prošao.

Cilj musa i permusa je da se igrač koji napravi rezultatsku prednost spreči da igra na sigurno, zato se obično traže kada deli igrač koji je blizu izlaska iz partije.

Postoji tzv. mus i premus.Kod nas se zove forpas i cupas.Također se može okrenuti smjer djeljenja ali tada se moraju odigrati četiri djeljenja u istom smjeru (obrnuto od kazaljke na satu).


Mus je u raubu, dakle postoji. Jedin mislim da je kad igrac dodje ispod 5 poena. Postoje dve verzije ka sto rece Tasa, kad se menjaju karte i dve verzije permusa ( ili fermus) nevidjeni sa menjanjem karate i vidjeni bez menjanja karate. Zavisi gde se igra.


uclaio bih se u vas klub i igrao sa vama

Vladimire, naš sajt nema svoj klub. Mi samo kačimo pravila kartaških igara. Preporučujemo Vam da pokrenete takvu inicijativu na našem forumu.

U slučaju pokera pobjeđuje se čitava igra bez ikakvih pitanja.