Preferans - pravila Štampa El. pošta
Adutske igre

Tekst je većim delom preuzet odavde

 

1. UVOD

Preferans je igra slična bridžu. U preferansu, strategija i taktika imaju često mnogo veći efekat na finalni rezultat, nego kvalitet karata. Pravila preferansa se brzo uče. Međutim, postati majstor u preferansu zahteva mnogo igranja i iskustva.

 • Preferans se igra u troje sa 32 karte (7,8,9,10,J,Q,K,A). A je najjači, 7 najslabija.

 • Svako dobija po 10 karata.

 • Pre igre održava se licitacija, da bi se odlučilo ko dobija dve preostale karte u talonu.

 • Dobitnik licitacije uzima dve karte iz talona, izbacuje dve, a zatim odlučuje igru.

 • Ima 6 igara - 4 adutske (pik, karo, herc, i tref), i dve bez aduta (betl, i sans).

 • Sans se igra bez aduta.

 • U betlu, dobitnik licitacije ne sme da uzme ni jedan štih da bi bio nagrađen poenima.

 • Po prijavljivanju igre, druga dva igrača odlučuju da li prate ili ne. Izuzetak je betl, gde uvek igraju svi.

 • U svim igrama, igrač mora odgovoriti na boju (znak) karte. Primer: na herc se odgovara hercom.

 • U slučaju da nema boju, u adutskim igrama igrač mora igrati aduta, u koliko ga ima. Ako nema aduta, igra bilo koju kartu.

 • U slučaju betla i sansa,  ako igrač nema traženu boju, bilo koja karta može da se igra.

 • Igrači padaju (dobijaju loše poene) ili prolaze (dobijaju dobre poene) na igrama u kojima učestvuju.

 • Za igrača koji je pao se koriste termini kao što su srušen, oboren, ili jednostavno nije prošao.

 

2. BROJ IGRAČA

 • Prefeans se igra u troje.

 • Četvoro igrača mogu da igraju, ali s time da jedan od njih naizmenicno preskace krug.

 

3. KARTE

 • Igra se sa 32 karte: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.

 • As je najjači.

 

4. ODREĐIVANJE REDOSLEDA IGRAČA

 • Pred početak partije, igrači izvlače karte.

 • Najmanja karta deli, a redosled igrača je suprotan smeru kazaljke na satu.

Primer 1: Milenko izvlači 7, Nikola 9, Igor A, a Dule J. Milenko meša. S njegove desne strane sedi Nikola. Sa Nikoline desne je Dule, pa Igor.

 • U igri od četvoro, onaj koji deli ne igra prvi krug.

Primer 2: Milenko izvlači 9, Duško 8, i Nikola 8. Duško i Nikola izvlače još po jednu dok im se karte ne razlikuju, a onda se određuje redosled kao u prvom primeru.

 

 

5. MEŠANJE

 • Vrlo je važno promešati karte, zbog toga što se deli po 5 karata svakom, a karte su najverovatnije povezane po boji iz predhodne partije.

 • Igrač sa leve strane seće karte. Sećenje karta je opciono, ali preporučljivo.

 

6. DELJENJE

 • Počevsi sa igračem sa desne strane: 5, 5, 5, dve u sredinu u talon, pa ponovo 5, 5, 5.

 • Znači svako dobija po 10 karata, dok dve karte idu u talon.

 • Karte u talonu se zovu kup.

 

7. LICITIRANJE

 • Licitiranje je borba za karte u kupu (sa izuzecima) i odlučivanje koja će se od 6 igara igrati.

 • Pik je najslabija igra, dok je sans najjača.

 • Svaka igra ima svoju vrednost: pik-2, karo-3, herc-4, tref-5, betl-6, sans-7.

 • Igrač ima pravo da ne učestvuje u licitiranju ili da odustane kada vidi da je pre-licitiran od strane protivnika. U tom slučaju se kaže "dalje".

 • Dobitnik licitacije pokažuje kup i uzima ga. Sada drži 12 karata u ruci. Vraća dve karte nazad na sto, koje ne pokažuje protivnicima, i nagoveštava igru, znači od pika do sansa.

Primer 1: Milenko: "2". "Dule: "Dalje". Igor: "Dalje". Milenko uzima karte u talonu, vraća dve nazad, i kaže: "Igra se tref".

 

 • Dobidnik licitacije može da igra igru na kojoj je stao ili bilo koju višu (jaču). Znači u primeru 1, Milenko je mogao da igra bilo koju igru.

 

Primer 2: Milenko: "Dalje". Dule: "2". Igor "3". Dule: "Dalje". Igor uzima kup, i može da igra karo (3) ili bilo koju jaču igru.

 

 • Pri licitiranju, zavisno od redosleda, igrači moraju da kažu "mogu", što znači "mogu tu igru".

 

Primer 3: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor: "Dalje". Milenko (pošto je prvi): "Mogu 3". Igor mora da kaže "4" da bi nastavio licitaciju.

Primer 4: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor: "4". Milenko (pošto je prvi): "Mogu 4". Dule:"5". Igor: "Dalje". Milenko: "Mogu 5". Dule: "6". Milenko: "Mogu 6". Dule: "Dalje". Milenko dobija kup i može da igra betl ili sans.

 

 • Kada prvi igrač odustane od licitacije, onda "mogu" prelazi na drugog igrača.

 

Primer 5: Milenko: "2". "Dule: "3". Igor "4". Milenko: "Dalje". Dule: "Mogu 4". Igor: "5". Dule: "Mogu 5". Igor: "6". Dule: "Mogu 6". Igor: "Dalje". Dule dobija kup i može da igra betl ili sans.

 

 • Kada svi kažu dalje, krug se ne igra, i karte se ponovo mešaju, a upisuje se refe.

 

Primer 6: Milenko: "Dalje". "Dule: "Dalje". Igor: "Dalje". Krug se ne igra, i upisuje se refe.

 • Igrač koji ne izbaci dve karte pre nego što igra nastavi pada automatski.

 • Postoji specijalni slučaj licitiranja - Igra. Sledeće poglavlje sadrži detalje.

 

8. IGRA

 • Za vreme licitacije, igrač može da prijavi igru, što obično znači da ima dovoljno dobre karte da prođe bez pomoći talona.

 • Igra se prijavljuje odmah

Primer 1: Milenko: "Dalje". Dule: "2". Igor "Igra". Igor ne uzima karte iz talona i prijavljuje da li se igra 2, 3, 4, 5, ali ne sans i betl.

 • Igra betl i igra sans se odmah prijavljuje.

Primer 2: Milenko: "Dalje". Dule: "Igra Betl" ili "Betl". Igor: "dalje". Dule igra Betl.

Primer 3: Milenko: "Dalje". Dule: "Igra Betl" ili "Betl". Igor: "Igra Sans" ili "Sans". Igor igra sans.

 • Više od jednog igrača može da prijavi igru, s time da igrač koji planira da prijavi igru 2 ne sme da prijavi igru ako je već neko prijavio igru.

Primer 4: Milenko: "Igra". Dule može da kaže: "Igra" ako mu je igra 3, 4, ili 5, ili "Betl", ili "Sans".

 • Posle prijavljivanja da se igra, igrači se pitaju koja im je igra (primer 1) ali samo ako jača igra nije već prijavljena.

Primer 5: Milenko: "Igra". Dule: "Igra". Igor: "Igra". Milenko: "Moja je 2", Dule: "Moja je 5", "Igor: "Moja je slabija". Znači Igor ne prijavljuje svoju igru, jer je igra 5 već prijavljena.

 • Šta raditi kada oba igrača idu na istu igru? Za ovaj retki slučaj nisam siguran. Oba igrača prijavljuju igru (recimo Herc). Poput licitacije, čini mi se da je igrač koji je prijavio prvi dobio igru, mada Slavko Dubackić is Novog Sada predlaže da po "našim nepisanim pravilima igra prvi ili može da je prepusti drugom ali da mu da kontru."

 • Igra se vrednuje jedan poen više od standardnog bodovamja. Igra-2 se broji kao standarno odigrana partija gde je adut karo (3), Igra-3 se broji kao da je odigran standarni herc (4), i tako dalje.

 

9. PRAĆENJE

 • Dobitnik licitacije odlučuje šta će se igrati.

 • U betlu svi automatski prate, dok u se u drugim igrama igrači izjašnjavaju da li prate.

 • Igrač sa desne strane se izjašnjava da li prati ili ne sa "Dođem" ili "Ne dođem".

 • Treći igrač se izjašnjava: "Dođem" ili "Ne dođem"

Primer 1: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Dođem". Igraju Milenko i Nikola.

Primer 2: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Igraju svo troje.

Primer 3: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Ne Dođem". Ne igra se. Milenko upisuje 10 odnetih štihova.

 • Igrač koji prati može da zove igrača koji ne prati. Igrač koji zove trećeg je poenski kažnjen ako dozvoli Milenku da odnese više od 6 štihova i nagrađen svim odnešenim štihovima koje Milenko nije dobio. Odnešeni poeni se zovu supe, o kojima se detaljno govori u poglavlju 13.

Primer 4: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Ne Dođem". Duško "Idemo zajedno". Igraju sva tri igrača.

Primer 5: Milenko: "Igram Herc". Duško: "Ne Dođem". Nikola: "Dođem. Idemo Zajedno". Igraju sva tri igrača.

 • Kod takozavinh kontri (sledeće poglavlje), svi igraju.

 

10. KONTRA

 • Ako je pratilac ubeđen da će srušiti dobitnika licitacije, može da da kontru.

 • Kontra zahteva od pratioca da, zajedno sa drugim pratiocem, uhvati 5 štihova.

 • U slučaju kontre svi poeni (negativni ili pozitivni) se množe sa 2.

 • Pratilac koji je dao kontru snosi svu odgovornost i upisuje sve negativne ili pozitivne poene zarađene protiv nosioca igre.

 • Drugi pratilac koji je pozvan na kontru pomaže igraču koji je dao kontru da obori nosioca igre, ali pri tome ne upisuje nikakve bodove.

 • Kontre se daju posle izjašnjavanja praćenja

Primer 1: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Kontra".

 • S obzirom na to da je kontra opcija u svakoj partiji, igrač koji je na redu sa opcijom da da kontru mora dati do znanja da li ima kontru ili ne. Ako nema kontru kaže "Može".

Primer 2: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". Znači nema kontru. Nikola: "Kontra."

Primer 3: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Duško: "Može". Znači nema kontru. Nikola: "Može." Znači igra se bez kontre.

 • Igrač koji ne prati automatski polazi ako je data kontra.

Primer 4: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Dođem". Nikola: "Dođem". Nikola: "Kontra." Igraju svih troje.

Primer 5: Milenko: "Igram Tref". Duško: "Ne dođem". Nikola: "Dođem i kontra". Igraju svih troje.

 • Ako je noslilac igre ubeđen da nece pasti, može da da rekontru na primljenu kontru.

 • Kod rekontre svi poeni se ponovo množe sa 2.

Primer 6: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko: "Rekontra"

 • Posle primljene rekontre, pratilac ima prava da da subkontru, a nosilac da uzvrati sa mortkontrom.

 • Subkontra i mortkontra udvostručavaju poene.

Primer 7: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko"Rekontra". Nikola: "Subkontra". Poeni se broje 8 puta nego normalno.

Primer 8: Milenko: "Igram Tref". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem". Duško "Može". "Kontra." Milenko"Rekontra". Nikola: "Subkontra". Milenko: "Mortkontra". Poeni se broje 16 puta nego normalno.

 • Kontra je obavezna kada dobitnik licitacije igra pik. Na igru-pik nije potrebna kontra.

Primer 9: Milenko: "Igram Pik". Duško:"Dođem". Nikola: "Dođem.". Duško "Može". Nikola "Može". Znači kontre nema i pik se ne igra.

 • Ako se na pik ne da kontra, piše se refe ili nosilac igre prolazi ako se refei više ne upisuju.

 

11. REFE

 • Sa određenim ograničenjima, refe se upisuje kada svi kažu dalje ili kontra nije data na pik

 • Ako je upisan maksimalan broj refea ili je jedan od igrača ispod kape ili u minusu, refe se ne piše. Ovi termini su definisani u sledećem poglavlju.

 • Ako nosilac igre ima neodigrana refe-e, svi poeni se dupliraju. Upisivanje rezultata se diskutuje u sledećem poglavlju.

Primer 1: Igor igra tref. On ima još dva neodigrana refea. Znači ova partija vredi duplo.

 • Posle odigrane partije pod refeom, nosilac partije otpisuje svoj refe kao odigran.

Primer 2: Posle odigranog trefa, Igor otpisuje refe i sada mu ostaje još samo jedan. 

 

12. IGRANJE PARTIJE

 • Igrač koji je prvi licitirao igra prvi. Ako ne igra, onda je igrač sa njegove desne strane prvi.

 • U sansu se uvek igra kroz vodioca igre. Znači pratilac sa leve strane nosioca uvek ide prvi.

 • Prvi igrač stavlja kartu na sto. Drugi po redu odgovara na boju. Treći igrač (ako igra) odgovara na boju. Igrač sa najvećom kartom nosi štih.

Primer 1: Milenko igra Herc-A. Duško stavlja Herc-7. Nikola igra Herc-9. Milenko nosi štih.

 • Kod adutskih igara, igrač koji ne može da odgovori na boju mora igrati aduta. Adut je uvek jači.

Primer 2: Adut je pik. Milenko igra Herc-A. Duško stavlja Herc-7. Nikola nema herca i igra Pik-7. Nikola nosi štih.

 • Kod adutskih igara, igrač koji ne može da odgovori na boju mora i nema više aduta može igrati bilo koju kartu.

 • U sansu i betlu, igrač koji ne može da odgovori na boju može igrati bilo koju kartu.

 • Štihovi 2 - 10 se igraju isto kao i prvi.

 • Na kraju partije broje se štihovi da se vidi ko je prošao a ko pao.

  • Kod adutskih igara i sansa, nosilac mora uhvatiti bar 6 štihova da bi prošao.

  • Kod betla se zahteva od nosioca igre da ne uhvati ni jedan štih. Pratioci ne padaju, izuzev ako jedan od njih nije dao kontru.

  • Pratilac mora da uhvati dva štiha da bi prošao, ili 4 zajedno sa drugim pratiocem.

  • Igrač koje je zvao prolazi ako je zajedno sa pozvanim igračem uhvatio ukupno bar 4 štiha.

  • Igrač koji je dao kontru ili subkontru mora da uhvati sa zajedno sa trećim igračem bar 5 štihova da bi prošao.

13. UPISIVANJE REZULTATA

 • Igrači dobijaju početni broj poena na početku partije, ili bula.

 • Broj početnih bula je po dogovoru. Partija od 100 u troje obično traje 2 sata.

 • Kao nosilac igre, cilj je prolaz, što umanjuje broj bula.

 • Kao pratilac igre, cilj je prolaz, što povećava broj takozvanih supa upisanih protiv nosioca igre.

 • Finalni rezultat je zbir supa i bula.

Primer 1: Evo kako da vodite evidenciju. Upišite tri kolone. Vaše ime i početni broj bula (100 u ovome primeru) ide u srednju kolonu. Leva i desna kolona su za upisivanje supa protiv levog i desnog igrača. Ako igrate u četvoro, dodajte još jednu kolonu za upisivanje supa protiv četvrtog igrača. Supe i bule se automatski sabiraju posle svake partije. "-----" je simbol za refe. "--/--" je simbol za odigrani refe.

Igrač sa leve strane

(Vaše Ime)

100

Igrač sa desne strane

32

90

40

52

--/--

80

62

-----

96

 

70

 

 

 

 

 • Kada je zbir bula svih igrača 0, partija je zavrsena.

Primer 2: Milenko ima trenutno 10 bula, Duško 8 bula, a Nikola -18 bula, Zbir je 0, znači partija je gotova.

Primer 3: Milenko ima trenutno 20 bula, Duško 10 bula, a Nikola -10 bula, Zbir je viši od 0, znači još se igra.

 • Bule se računaju na bazi odigrane igre: prolaz = -Igra*2 a pad=+Igra*2.

  • Pik=2, Karo=3, Herc=4, Tref=5, Betl=6, Sans=7

  • Igra-Pik=3, Igra-Karo=4, Igra-Herc=5, Igra-Tref=6, Igra-Betl=7, Igra-Sans=8

  • Kod kontre, rekontre, subkontre, i mortkontre bule se dupliraju. Znači množenje je sa 2,4, 8, ili 16.

Primer: 4: Milenko je prošao na trefu. Duško je pao, a Nikola prošao. Milenko se spušta 10 u bulama, a Duško diže za 10 a Nikoline bule se ne menjaju.

Primer: 5: Milenko je prošao na Igra-Karo. Duško je prošao, a Nikola pao. Milenko se spušta 8 bula, Duško ostaje na istom, a Nikoline se diže 8 bula.

Primer: 6: Milenko je prošao na Betl. Igor je dao kontru i pao. Milenko se spušta 12 bula, Igor se diže 12 bula, a Duško ostaje na istom.

 • Tradicionalni igrači preferansa koriste termin šešir ili kapa da označe da su presli sa pozitivnih bula u negativne.

Primer: 7: Milenko je prošao na Betl i ispod svog trenutnog rezultata od 8 crta šešir, a ispod šešira piše 4. Znači trenutni rezultat je 4 ispod šešira ili ispod kape.

Primer: 8: Alternativno primeru 5, Duško (koji inace jako loše crta) prolazi na Betl i ispod svog trenutnog rezultata od 8 piše -4.

 • Kada je bar jedan od igrača ima negativne bule (znači ispod kape ili ispod šešira), refe se ne upisuje.

 • Izuzev betla, supe se računaju na bazi odnešenih štihova. Supa = Broj_Štihova*Igra*2

  • Pik=2, Karo=3, Herc=4, Tref=5, Betl=6, Sans=7

  • Igra-Pik=3, Igra-Karo=4, Igra-Herc=5, Igra-Tref=6, Igra-Betl=7, Igra-Sans=8

  • Kod kontre, rekontre, subkontre, i mortkontre supe se dupliraju. Znači množenje je sa 2,4, 8, ili 16.

Primer: 9: Milenko je uhavtio 6 štihova na trefu. Duško i Nikola su pratili i uhvatili po dva štiha. Duško piše 2*5*2 supa protiv Milenka. Nikola isto piše 20 supa protiv Milenka.

Primer 10: Milenko je uhavtio 6 štihova na trefu. Duško je uhvatio 3 štiha a Nikola 1. Duško piše 30 supa a Nikola 10 protiv Milenka.

Primer 11: Milenko je uhvavtio 7 štihova na hercu. Duško je zvao Nikolu i zajedno su uhvatli 3 štiha. Duško piše sve supe 3*4*2 ali zato i pada.

Primer 12: Sekula pada na kontru Igra-tref. Jasmina je dala kontru. Zanci Broj_Štihova*Igra-Tref*2*2(zbog refea) = 5*6*2*2 = 120 supa.

Primer 13: Filip je pao na rekontru igra-pik na refeu. Igor je dao kontru i piše 5*3*2*4(rekontra)*2(refe) = 240 supa protiv Filipa.

 • Pre padu na betl pratioci beleze po 60 supa, a 70 kada je igra-betl.

 • Ako se partija mora prekinuti pre nego što je zbir bula 0, onda dolazi do otpisivanja, ili pođednakog umanjivanja broja bula tako da zbir bude 0.

Primer 14: Nikola ima 20 bula, Duško 30, a Milenko 40. Znači igra se još za 90 (20+30+40) bula. Svi upisuju 30 bula, znači Nikola na -10 bula, Duško na 0, a Milenko na 10.

 • Ako dolazi do otpisivanja a broj bula za koji se igra nije deljiv sa 3, onda se igrači nejednako spuštaju, s time da igrač sa najlošijim bulama se uvek spušta malo više od onog sa boljim bulama.

Primer 15: Nikola ima 24 bula, Duško 34, a Milenko 28. Znači igra se još za 86. Nikola upisuje 28 bula, Duško za 29, a Milenko za 29.

Primer 16: Nikola ima 8 bula, Duško 2, a Milenko 0. Znači igra se još za 10. Nikola upisuje 4 bule, Duško za 3, a Milenko za 3.

 

14. FINALNI REZULTAT

 • Finalni rezultat = -(Zbir_Vasih_Supa_Protiv_Protivnika)+(Zbir_Supa_Protiv_Vas)+Finalni_Broj_Bula*10

Primer 1: Nikola je zavrsio sa 12 bula, 100 supa protiv Milenka i 100 protiv Duska. Duško duzi Nikolu 80 supa, a Milenko 40 supa. Nikolin rezultat je -(100+100)+(80+40)+12*10 = 40.

 • Rezultat ispod nule je dobar, a izad nule je loš.

Primer 2: U primeru 14, Nikola je zavrsio 40-loš.

 • Iz tradicionalnih razloga, igrači ponekad stavljaju plus znak na dobar rezultat a minus na loš.

 

15. SPECIJALNA PRAVILA

 • Postoji nekoliko variacija pravila.

 • Spuštanje na pik kada kontra nije data je dozvoljeno kada su svi refei odigrani i (a) igrač je ispod kape ili (b) uvek

 • Ako se igra poslednja partija i dođe do pada (a) Onaj koji je pao pada duplo a protivnici pišu standarnu supu (ne dupliraju) ili (b) Pad se upisuje kao i obično.

 

16. DOGOVORI

 • Pred početak partije igrači se mogu dogovoriti da koriste par pravila koja vaze samo za ovu partiju. Na primer:

  • Igrač koji stane na licitaciji 2,3,4 ili 5 mora imati bar 3 aduta

  • Igrač koji stane na licitaciji 2,3,4 ili 5 mora imati bar 3 aduta od kojih je najjača karta dama, kralj, ili As.

  • Ako je prvi, igrač koji je pozvan na sansu kreće iz licitacije igrača koje je dao kontru. Ako igrač koji je dao kontru nije licitirao, onda se (1) kreće iz trefa.ako nije data kontra, (2) ili se kreće iz pika, ako je data kontra.

  • Kada neko kaže da polazi na pik, mora da ima bar dva keca, ili adutski štih i kec.

  • U slučaju da jedan od igrača ne prati, pratilac ili nosilac igre se mogu pogoditi na broj štihova.

Primer 1: Miran igra tref, Milenko prati, Duško ne prati. Milenko: "Daješ tri?". Miran: "Da". Miran se spušta 10, a Milenko upisuje 3 štiha i partija se ne igra.

 • Neki ozbiljni igrači kažnjavaju lošu igru s time da se "očigledne" greške kažnjavaju padom. Recimo, ako je zaključeno da je je pratilac A pao zbog očigledne greške pratioca B, B pada umesto A i piše njegove supe.

 

17. ODNOS PROTIVNIKA

 • Pratioci igraju protiv nosioca partije kao partneri. Znači pokušavaju da zajedno odnesu najviše mogućih štihova, cak kada je to na uštrb jednog od pratilaca.

Primer 1: Nikola igra tref. Kreće sa Tref-Damom. Duško štavlja Tref-Kralja. Milenko ima Tref-Asa i Tref-7. Pošto je Duško već stavio jaču kartu od Nikoline dame, Milenko igra Tref-7 jer mu je Duško partner. Milenko će kasnije dobiti štih na Tref-Asa.

 • Igrač koji je pozvan od strane pratioca ili učestvuje zbog date kontre igra da pomogne pratiocu. Znači svaka odigrana karta mora pomoći pratiocu.

Detaljna pravila kartaške igre Preferans sa primerima. Kompletno uputstvo pomoću koga ćete savladati igru brzo i lako.
 

Komentari  

 
+1 #43 bokisha 31-01-2015 15:45
Pa baš zato što je prvi (od ruke). Njemu se daje mala prednost u toj ruci.
Citiranje Renata:
Zanima me zašto prvi može ponoviti licitaciju?Toga u briđu nema.Ako drugi kaže 5,zašto prvi ponavlja 5?Ako je drugi licitirao pet,onda vjerojatno misli igrati tref,ili jaču licitaciju.Prvi bi trebao licitirati betl,ili dalje.Zašto prvi ponavlja licitaciju?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+1 #42 bokisha 31-01-2015 15:43
To je nepisano pravilo, ali važi među svim iskusnim igračima preferansa. Onaj ko zove bi trebalo da računa sa tim da će pozvani igrati tref.
Citiranje Milenko:
Dali moze neko da mi odgovori?
Ako je izlicitiran sans i jedan igrac odustane,a drugi prati i zove ovoga da igraju zajedno,dali postoji pravilo da ovaj sto je pozvan mora igrati tref kroz odigravaca ako ni jedan od ove dvojice nije licitirao boju pre zakljucene licitacije?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+1 #41 Milenko 30-01-2015 15:41
Dali moze neko da mi odgovori?
Ako je izlicitiran sans i jedan igrac odustane,a drugi prati i zove ovoga da igraju zajedno,dali postoji pravilo da ovaj sto je pozvan mora igrati tref kroz odigravaca ako ni jedan od ove dvojice nije licitirao boju pre zakljucene licitacije?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
0 #40 leonora rasic 19-01-2015 12:25
Poslednja igra ,tref, dupla platka. Pratilac daje kontru, igrac vraca re. Pada pratilac, uzeo je 4 stiha. Kako se upisuje? Da li se 1. igrac spusta 40, a pratilac pada 80, ili drugacije!
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
0 #39 Nebojsa Ratic 30-08-2014 19:07
Nemogu da instaliram preferans na windows 7,molim zaopciju preferansa koji može da se instalira, igrao sam ga na windows xp sa velikim zadovoljstvom. veliki pozdrav
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+3 #38 Renata 07-08-2014 19:04
Zanima me zašto prvi može ponoviti licitaciju?Toga u briđu nema.Ako drugi kaže 5,zašto prvi ponavlja 5?Ako je drugi licitirao pet,onda vjerojatno misli igrati tref,ili jaču licitaciju.Prvi bi trebao licitirati betl,ili dalje.Zašto prvi ponavlja licitaciju?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+3 #37 ljubodrag 24-12-2013 14:48
sa dobrim igracima je zadovoljsto igrati
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
-1 #36 ljubodrag 24-12-2013 14:45
najboja igra nema sta
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+1 #35 duka duka 14-12-2013 22:33
kako napraviti raspored sa15 igraca u 7 kola svako sa svakim bez ponavljanja
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+3 #34 bojan 02-09-2013 09:06
Citiranje Alexander Farber:
Hello, I am working on a game Serbian preferans, which will work on computers and mobile phones (Android + iOS).

I have 2 questions please:

1) If a player bids "2", can another player say "i ja" (same)?

2) The card indices: are "A K D J 10 9 8 7" okay or should I better use "A K Q J 10 9 8 7" in my game?

Please reply in English, thanks

Hi,

1. No
2.Q is better than D.

Regards
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+4 #33 Alexander Farber 27-08-2013 15:46
Hello, I am working on a game Serbian preferans, which will work on computers and mobile phones (Android + iOS).

I have 2 questions please:

1) If a player bids "2", can another player say "i ja" (same)?

2) The card indices: are "A K D J 10 9 8 7" okay or should I better use "A K Q J 10 9 8 7" in my game?

Please reply in English, thanks
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
-1 #32 Jemo 03-07-2013 18:32
Moze li se dati kontra na uver betl? Rekeontra, svakao, ne!
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+2 #31 zana 25-03-2013 23:20
kad udjem preko fejsa da igram ne mogu da vidim cijelu sliku moze li iko da mi pomogne nemam caskanje i nemam komplet desnu stranu ne vidim unaprijed hvala :oops:
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
-1 #30 bojan 01-03-2013 19:49
Citiranje djeko 11:
kada je igrac ispod sesira ili u minusu, da li mu refa vazi ako ima neku ne odigranu? sto znaci, da li igrac unosi refu pod sesir?

Broji se, naravno. Samo se ne mogu pisati novi refei ako neko ode u minus.
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+2 #29 djeko 11 01-03-2013 19:29
kada je igrac ispod sesira ili u minusu, da li mu refa vazi ako ima neku ne odigranu? sto znaci, da li igrac unosi refu pod sesir?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
0 #28 Illes 16-02-2013 11:29
Citiranje Aladsandra:
Da li bi neko mogao da mi kaze koje karte predstavljaju J, Q, K i A u kod madjarica?

J znak dole, Q znak gore, K na konju, A dva znaka gore
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+7 #27 Marko1992 04-02-2013 19:05
ja imam jedno pitanje :) da ne znate neki sajt gdje se moze igrati online preferans
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
-2 #26 bojan 26-01-2013 17:36
Citiranje mile:
igrač igra sans- 1.igrač idem,drugi igrač ne idem,idemo zajedno, nemam kontru,pitanje je sledeće: da li pozvani igrač može da da kontru?

Ne moze.
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
0 #25 mile 24-01-2013 16:12
igrač igra sans- 1.igrač idem,drugi igrač ne idem,idemo zajedno, nemam kontru,pitanje je sledeće: da li pozvani igrač može da da kontru?
Citiraj | Prijavi administratoru
 
 
+1 #24 Aladsandra 10-12-2012 15:21
Da li bi neko mogao da mi kaze koje karte predstavljaju J, Q, K i A u kod madjarica?
Citiraj | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži